Aktuality

vstup třetí osoby (rodič, doprovodná osoba) do budovy MŠ je povolen pouze v nezbytně nutné situaci a také pokud v budově již není někdo jiný (jiný rodič či doprovodná osoba).

PROVOZ MŠ

09.04.2021

V příloze nabízíme podrobné instrukce a informace, jak bude probíhat provoz v naší MŠ.

vláda ČR 6. dubna schválila částečný návrat dětí do MŠ a to s předpokládaným datem pondělí 12.dubna (zatím ještě nevíme, zda to bude platit i pro Zlínský kraj). Je tedy možné, že naše školka bude otevřena k jinému datu (o aktuálních informacích Vás budeme obratem informovat).

chtěli bychom Vás informovat o aktuálním dění ohledně znovuotevření naší mateřské školky. V přiloženém dokumentu najdete předběžné informace. O oficiálním rozhodnutí vlády Vás budeme informovat zde na našich stránkách.

UZAVŘENÍ MŠ A DĚTSKÝCH SKUPIN
MŠ jsou uzavřeny do 11. 4. 2021 na základě vydání usnesení vlády ČR. Nevylučuje to možnost, že MŠ budou uzavřeny i nadále. Oficiálně však k této chvíli platí, že MŠ budou uzavřeny do 11. 4. 2021.

ZÁPIS DO MŠ

19.03.2021

Prozatím zápis do MŠ Komenského bude probíhat i v tomto roce BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

Dne 7. a 8. 4. 2021 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Pokud to situace dovolí, proběhne zápis s dětmi. V opačném případě se uskuteční pouze formální část zápisu (bez dětí) v určeném čase. O formě zápisu rozhodne ředitel do 31.3.2021 a oznámí to na webových stránkách školy.