Aktuality

Celý školní rok nás provázel výukový program Malá technická univerzita. Děti si s nadšením a zápalem pro hru zkoušely jak se staví dům, věž nebo dokonce i Karlův most. Bádaly a zkoumaly co je elektřina a odkud se bere. S nadšením poznávaly technický výkres a zkoušely podle něj postavit a vybavit dům. Hravou formou prokládanou důmyslnou metodickou...

od pondělí 4.července 2022 bude provoz MŠ omezen na prázdninový režim. Děti budou rozděleny do dvou tříd a to do 1.třídy a 3.třídy. K odkládání svých věcí budou děti využívat šatny patřící k dané třídě. Využívejte tedy prosím výhradně vstup brankou z ulice Komenského!!!

V Mateřské škole Komenského se třetí květnový čtvrtek uskutečnila zahradní slavnost pro maminky. Ve školce se tak sešli celé rodiny, aby společně oslavili Den Matek. Děti během odpoledne předvedly, co spolu se svými učitelkami pilně nacvičovaly a předaly svým maminkám dárečky, které vyráběly. V rámci slavnosti měly také děti příležitost plnit různé...

V polovině května jsme s našimi dětmi navštívili komentovanou prohlídku hasičské techniky Sboru dobrovolných hasičů St. Město, která se konala v areálu Rybníček. Zde čekala a vstřícně se nás ujala jednotka sboru v čele s panem Jakubem Kotačkou. Cílem našeho setkání byla ukázka vozového parku a vybavení místního hasičského sboru. Na tuto akci jsme...

Vážení rodiče, ve dnech 27.6. a 28.6.2022 si můžete vyzvednout rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do naší mateřské školy. Rozhodnutí si můžete převzít v ředitelně v době od 9:30 do 16:15 hod.

AKTOVKIÁDA

14.06.2022

Ve středu 22. června 2022 dopoledne proběhne ve 3 . třídě MOTÝLCI závěrečná akce: AKTOVKIÁDA. Společně s touto událostí proběhne slavnostní PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY panem místostarostou Martinem Zábranským. Celá událost se bude konat v rámci dopoledního režimu dne.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, ředitel Základní školy ve Starém Městě Vás zve na informační schůzku s vyučujícími budoucích 1. tříd. Schůzka se koná ve středu 15. 6. 2022 v 16:00 hod. v budově ZŠ na náměstí Hrdinů 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). Dozvíte se na ní základní informace a seznámíme Vás s pomůckami, které bude Vaše dítě potřebovat....

Den dětí...

01.06.2022

V pátek 3. června 2022 oslavíme Mezinárodní den dětí. O program a zábavu se postará kouzelník Jiří Hadaš a jeho kamarád Maxipes Fík.