Aktuality

V pátek 19. 6. proběhlo ve 3. třídě pasování předškoláků na prvňáčky. I když nám nepřálo počasí ani coronavirové opatření, děti si to užily i tak, ve třídě a bohužel bez rodičů. Do školky si v ten den všichni přinesli krásné aktovky, do kterých dostali svou první knížečku, kterou si už za nedlouho budou moci sami přečíst. Předškoláci také dostali...

MŠ Komenského velmi děkuje paní Unzeitigové za velký a nákladný balík dezinfekčních mýdel, sprejů, dezinfekce podlah, povrchů a jednorázových rukavic, věnovaný naší mateřské škole.

Rodiče nově přijatých dětí budou pozváni na schůzku rodičů ke konci června 2020, o schůzce budete předem informování e-mailem. Těšíme se na Vás :)

Milí rodiče, abychom se během uzavření MŠ nenudili, využili jsme tento čas k různým opravám, údržbovým pracím a také k vybudování naší nové relaxační místnosti Snoezelen přímo v MŠ Komenského. K naší velké radosti se nám vybavení této místnosti podařilo zafinancovat z dotačního programu EU.

/AKTUALIZOVÁNO/ Přidali jsme Vám ke stažení další nové úkoly a pracovní listy nejen pro předškoláky. Tentokrát i tematické: Jaro a zvířátka, Jaro a Den Země, grafomotorika 2., matematika 2., prostorové vnímání 2., sluchové vnímání a řeč 2., zrakové vnímání 2.

Na základě mimořádného opatření vydaného MŠMT dne 3. 4. 2020 bude probíhat zápis do MŠ Komenského pro školní rok 2020/2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

Pohádková omalovánka, která vysvětluje dětským pohledem na věc aktuální situaci, kterou všichni prožíváme. Soubor přikládáme k vytištění, děti si mohou omalovánku vymalovat a postavičky vystříhnout.