Aktuality

V úterý 21. ledna k nám do školky zavítali zlínští herci Divadla z Truhlice s popletenou pohádkou o stolování. Dozvěděli jsme se nejenom to, jak skřítci Truhlík a Truhlička vaří a stolují, ale i uklízí.
Truhlík a Truhlička jsou skřítci z čarovné truhlice (proto Truhlík a Truhlička), která dlouhou dobu ležela zapomenuta na půdě ve starém domě...

Přednáška je určena hlavně rodičům dětí ze 3. třídy, ale zúčastnit se mohou i rodiče mladších dětí (dozvíte se, co mají děti umět a zvládat před nástupem do školy, jak probíhá zápis do ZŠ, informace o možném odkladu školní docházky, atd). Přednáška o školní zralosti se bude konat ve čtvrtek 30. 1. od 15:15 hod. ve 3. třídě a...

V úterý 17. 12. bude probíhat nadělování dárků v jednotlivých třídách. Nadělování probíhá s dětmi ve třídách (bez rodičů). Velmi děkujeme rodičům, kteří přispěli na hračky a sportovní vybavení sponzorským darem (pan Chmelař, pan Nagy, pan Svárovský). Děkujeme rodičům, kteří nám během roku pomáhali na zahradě i ve třídách. Děkujeme také za to, že...

Děkujeme manželům Martinákovým za skvělou dvojici anděla a čerta a panu Horsákovi za ztvárnění Mikuláše. Děkujeme maminkám z klubu rodičů za přípravu mikulášských balíčků.

Zítra ve čtvrtek 12. 12. je obnoven provoz ve všech třídách. Ráno už bude 2. třída otevřena. Děkujeme, že jste to vydrželi !

Ve středu 11. 12. přijde do MŠ logopedka paní Mgr. Iva Chudobová. Na základě podkladů od třídních učitelek si poslechne děti,které nejsou v péči logopeda, ale mají logopedické obtíže. Rodiče budou informováni o vývoji řeči svého dítěte - zda stačí procvičování ve školce, či zda by jejich děti měly zahájit odbornou logopedickou péči. Týká se zejména...

Vážení rodiče, zde je k nahlédnutí aktuální foto, jak to u nás vypadá (v uzavřené 2. třídě). Děkujeme za pochopení (a ponechání dětí doma) a omlouváme se za komplikace způsobené nečekanou událostí. Spojování dětí bude pravděpodobně probíhat i v dalším týdnu od 9. do 13. 12. Budeme Vás informovat o aktuální situaci.

V úterý 26. listopadu jsme navštívili mobilní planetárium v prostorách Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti, kde byl pro děti připraven zábavně-vzdělávací program.

V úterý 26. 11. navštíví celá naše školka mobilní planetárium Morava v areálu Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Dětem bude promítán film/pohádka speciálně upravená na prostředí planetária, kde se zábavnou formou dozvíme, co je to souhvězdí, sluneční soustava, světové strany, pojmenujeme některé hvězdy, apod.