2. Třída Kašpárci

2. Třída Kašpárci

pro děti zpravidla od 4 let

Ve druhé třídě jsou již děti úspěšně adaptovány, prohlubují se jejich dosavadní dovednosti, podporujeme rozvoj hrubé a jemné motoriky pohybovými, hudebními i výtvarnými aktivitami, zdokonalování sebeobslužných činností. V neposlední řadě se zaměřujeme se na logopedickou prevenci, ať už kolektivní - procvičováním hlásek při každodenních činnostech s celou třídou, tak i individuálním přístupem. Spolupracujeme s odborníky z oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

Ve 2. třídě působí paní učitelky: 

Jana Kmeťová

učitelka

Bc. Šarlota Marešová

učitelka


Ukázka třídy