3. Třída Motýlci

3. Třída Motýlci

pro děti zpravidla od 5 let

Třetí třída je většinou tvořena předškoláky - povinně vzdělávajícími dětmi. Zaměřujeme se na kvalitní přípravu dětí pro vstup do základní školy. Dopolední program se skládá z činností podporujících rozvoj předmatematických a předčtenářských schopností, rozvoj řeči, pozornosti, paměti, vnímání, kreativity, výtvarného a hudebního cítění, aj. Snažíme se předcházet odkladům školní docházky (spolupracujeme s odborníky - logopedy, speciálními pedagogy, apod). Věnujeme se logopedické prevenci jak kolektivní - v rámci práce s celou třídou, tak i individuální - v logopedickém kroužku. Předškoláčkům i jejich rodičům dále usnadňujeme vstup do školy pomocí společného odpoledního kroužku "předškolák". Samozřejmě s dětmi také zažíváme spoustu legrace, tancujeme, zpíváme i vystupujeme, hrajeme si a dovádíme. Chceme připravit děti pro nejen školu, ale i pro život :) 

Ve 3. třídě působí paní učitelky: 

Ivana Zavřelová

učitelka

Mgr. Kateřina Pavlišová

ředitelka MŠ

Lada Hiclová

asistentka

Ukázka třídy