3. Třída Motýlci

3. Třída Motýlci

pro děti zpravidla od 5 let

Třetí třída je většinou tvořena předškoláky - povinně vzdělávajícími dětmi. Třetí třída je zaměřena na přípravu dětí na vstup do základní školy. Dopolední program se skládá z činností podporujících rozvoj předmatematických a předčtenářských schopností, rozvoj řeči, pozornosti, paměti, vnímání, kreativity, výtvarného a hudebního cítění, aj. Snažíme se předcházet odkladům školní docházky a připravit děti k budoucímu celoživotnímu vzdělávání. 

Ve 3. třídě působí paní učitelky: 

Ivana Zavřelová

Mgr. Kateřina Pavlišová

Ukázka třídy