Kroužky

OD KONCE ZÁŘÍ 2019 

OTEVÍRÁME PRO DĚTI TYTO KROUŽKY: (nepovinné)

Kroužky realizované přes SVČ Klubko St. Město

3. třída - předškoláci od 2. pol. PLAVÁNÍ - středa od 12 - 15 hod. (únor - červen 2020)

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - paní učitelky po konzultaci s logopedkou rodičům doporučí, které dítě je vhodné na procvičování v kroužku v MŠ (lehčí logopedické obtíže) a které dítě už by mělo navštěvovat logopeda.