Kroužky

OD LEDNA 2019 

NOVĚ OTEVÍRÁME PRO DĚTI TYTO KROUŽKY:

Kroužky realizované v rámci MŠ: 

PŘEDŠKOLÁCKÝ KROUŽEK  pozor - změna termínu!

Předškolácký kroužek se zaměřuje na intenzivnější přípravu dětí na vstup do základní školy i přímo k zápisu do ZŠ. Kroužek probíhá ZA UČASTI RODIČE 1x za 14 dní v úterý od 15:45 do 16:15 hod.  (lichý týden), od ledna do května. Kroužek je přínosný nejen pro děti, ale také pro rodiče, kterým ukážeme na jednoduchých cvičeních a úkolech, jak s dětmi pracovat při rozvoji grafomotoriky, nácviku udržení pozornosti, rozvoji předmatematických a předčtenářských dovedností. Zájemci se hlásí u paní uč. Ivany Zavřelové, která má dlouholetou zkušenost s přípravou předškoláků. 


LOGOPEDICKÝ KROUŽEK 2. + 3. třída

Logopedický kroužek probíhá 1 x 14 dní v pondělí po obědě (12 - 14 hod., sudé týdny). Děti procvičují s paní učitelkou individuálně.

Kroužek je vhodný pro děti s lehčími logopedickými vadami (které nejsou v péči logopeda). Formou hry a pomocí artikulačních cvičení, nápodoby zvuků zvířat i věcí, postupnému nácviku říkanek, pojmenování obrázků, apod. procvičujeme hlásky, se kterými má dítě potíže. Jakákoliv logopedická péče se neobejde bez spolupráce rodičů, proto u zájemců předpokládáme pravidelné domácí procvičování doporučených cvičení s dětmi. Zájemci se hlásí u paní učitelky Mgr. Renaty Oharkové (speciální pedagožka), nová paní učitelka 1. třídy.

Kroužky realizované přes SVČ Klubko:

VÝTVARNÝ KROUŽEK 

Výtvarný kroužek je zaměřený na tradiční i netradiční výtvarné techniky, děti rozvíjejí svou kreativitu, fantazii i jemnou motoriku. Kroužek je určen především tvořivým předškolákům, popř. i dětem ze 2. třídy, které mají zájem o výtvarné činnosti. Kroužek probíhá 1 x za 14 dní v MŠ, den a čas bude upřesněn. Cena: 500Kč/pololetí. Zájemci se hlásí u chůvy Bc. Lucie Repkové, která je absolventkou umělecko-průmyslové školy a bakalářského oboru Animace.

Ostatní kroužky

ANGLIČTINA - PLÁNUJEME OD ZÁŘÍ 2019

S kvalifikovanou lektorkou, metoda Helen Doron

VÍCE INFO NA NÁSTĚNKÁCH MŠ KOMENSKÉHO A U KONKRÉTNÍCH VYUČUJÍCÍCH KROUŽKŮ.