Kalendář akcí

Plán akcí na školní rok 2022/2023:

Září:                             

14. 9.  10:00 Kouzelník Tom                                                                                             

22. 9.  16:15 Schůzka rodičů (všichni rodiče, sraz ve 2. třídě)

Říjen:

4.10. plavání předškoláků (1. lekce) (3.tř + 2.tř. pouze předškoláci), 1x týdně, 1. pololetí

5.10. Podzimní výlet - Ranč Nevada

26.10. Kroužek předškolák - pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:30, 1x14 dní (zdarma), ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

20.10. Dýňové odpoledne - vyřezávání dýní s rodiči na zahradě MŠ od 15:00 hod.

Listopad:

3.11. Logopedická depistáž v MŠ - návštěva paní logopedky Mgr. I. Chudobové, ta provede logopedické vyšetření u dětí, které dosud NEJSOU v péči logopeda (od 4 let). Paní logopedka následně doporučí, které děti by měly navštěvovat logopedický kroužek v rámci MŠ (zdarma), (děti s menšími logopedickými obtížemi), a naopak doporučí odbornou logopedickou péči dětem (s většími logoped. problémy). Paní učitelky předají informace rodičům.

Logopedické kroužky v každé třídě: probíhají od listopadu v dopoledních hodinách (zdarma), individualizovaná práce se skupinkou dětí (artikulační cvičení, rozvoj motoriky mluvidel, říkanky, apod.)

· třída - paní uč. Mičková, kroužek: "Sluníčkový mluvídek"

· třída - paní uč. Podškubková, kroužek: "Logohrátky s Kašpárkem"

· třída - paní uč. Pavlišová, kroužek: "Povídánky s Motýlky"

9. 11. Kroužek předškolák - pro předškoláky a jejich rodiče od 15:30, ve 3. třídě (paní učitelka Zavřelová). Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

23. 11. Kroužek předškolák - pro předškoláky a jejich rodiče od 15:30, ve 3. třídě (paní učitelka Zavřelová). Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

24.11. Divadélko o paní Komorné - školku navštíví v rámci dopoledních aktivit v 9:30 hod. divadélko pana Davida Macháčka s příběhem o paní Komorné.

Prosinec:

2.12. Mikulášská nadílka - v dopoledních hodinách v rámci tříd proběhne Mikulášská nadílka.

7.12. Vánoční dílničky - od 15:00 hod. budou probíhat v kmenových třídách Vánoční dílničky. Jedná se o tvoření rodičů s dětmi. Hotový výrobek si odnášíte domů. 

11.12. Staroměstský jarmark - vystoupení dětí ze 3.třídy (bližší info upřesníme)

12.12. Divadlo Šikulka v MŠ - dopoledne (pouze pro děti)

14.12. Ježíšek - vánoční nadílka nových hraček ve třídách (dopoledne - pouze pro děti) -> Prosíme dětem neprozrazovat!

15.12. Vánoční koncert ZUŠ na Sokolovně - dopoledne (pouze pro děti)

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. a končí v neděli 1. 1. 2023.  V pondělí 2. 1. je MŠ otevřena.

20. 12. Plavání předškoláků - zrušeno kvůli vysoké nemocnosti dětí 

Leden

4. 1. Kroužek předškolák - pro předškoláky a jejich rodiče od 15:30, ve 3. třídě (paní učitelka Zavřelová). Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

17. 1. Plavání předškoláků - závěrečná lekce, předání "Mokrého vysvědčení"

18. 1. Kroužek předškolák - pro předškoláky a jejich rodiče od 15:30, ve 3. třídě (paní učitelka Zavřelová). Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

26. 1. Přednáška o školní zralosti, v 15:30 hod. ve 3. třídě, Mgr. Habartová,  pro rodiče předškoláků (i mladších dětí)

31. 1. Vyšetření zraku dětí - v dopoledních hodinách, dobrovolné - nutno se zapsat do seznamu zájemců

Únor

1. 2. Kroužek předškolák - pro předškoláky a jejich rodiče od 15:30, ve 3. třídě (paní učitelka Zavřelová)

13. 2. - 17. 2. Jarní prázdniny - MŠ otevřena (provoz omezen)

23. 2. Karneval s Jirkou Hadašem na téma: "Cirkus"

Březen

1. 3. Kroužek předškolák - pro předškoláky a jejich rodiče od 15:30, ve 3. třídě (paní učitelka Zavřelová)

7. 3. Beseda v knihovně (3. třída)

10. 3. Přednáška o čištění zoubků (všechny třídy) Prosíme, dejte dětem s sebou do MŠ zubní kartáčky (ne elektrické).

15. 3. Kroužek předškolák - Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠEN

15. 3. Výlet do knihovny (2.třída) - děti 2.třídy Kašpárci se vydají na návštěvu knihovny v Uherském Hradišti

16. 3. Den otevřených dveří (15:30 - 17:00 hod.)

21. 3. Ponožkový den - v rámci celé školky na podporu dětí s Downovým syndromem

23. 3. Vynášení MORENY - v dopoledních hodinách se vydáme celá školka k řece Moravě

29. 3. Kroužek předškolák (závěrečný) - pro předškoláky a jejich rodiče od 15:30, ve 3. třídě (p. uč. Zavřelová)

Duben

4. 4. Návštěva ZŠ - předškoláci, v dopoledních hodinách

12. 4. Den otevřených dveří (15:30 - 17:00 hod.) 

14. 4. Zápis dětí do 1. třídy ZŠ - Zápis probíhá dle časového harmonogramu (více info ve 3.třídě Motýlci)

26. 4. Divadlo Rolničky - dopoledne v 10:30 navštíví školku divadlo Rolničky

27. 4. Focení dětí - portrét - v dopoledních hodinách focení dětí jednotlivě

28. 4. Den Země s Pastelkou - dopolední program s ekologickou tématikou na školní zahradě pro všechny třídy

Květen

2. 5. Zápis do MŠ Komenského (od 8:30 do 16:30 hod.) kancelář ředitelky - vchod ulicí Janáčkova od restaurace "Masaro".

3. 5. Dolinečka - v dopoledních hodinách se vydáme na vystoupení souboru Dolinečka

18. 5. Den s Policií v MŠ

19. 5. Sportovní den na Rybníčku (DS Jednička), (všechny děti - sportovní oblečení a obuv)

Červen

1. 6. Zahradní slavnost - odpolední společná akce pro děti, rodiče i ostatní členy rodiny

7. 6. Focení tříd - společné focení jednotlivých tříd na zahradě školky, v dopoledních hodinách

13. 6. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, 16 hod. 

14. 6. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - v 16:00 hod., schůzka se koná v budově ZŠ Staré Město (Náměstí Hrdinů č.715 - žlutá budova, vchod ze dvora)

15. 6. Výlet Zoo Lešná - celodenní výlet do zlínské Zoo, odjezd v 8 hod. od školky autobusem

21. 6. Aktovkiáda - (3. tř.) - dopolední program pro předškoláky, slavnostní pasování předškoláků, s sebou: aktovku (pokud dítě nemá, tak batoh), pochoutky pro děti do třídy na stůl na slavnostní den (ovoce, sušenky, apod.)