Kalendář akcí

Plán akcí na školní rok 2022/2023:

Září:                                                                                                                                

14. 9.  10:00 Kouzelník Tom                                                                                             

22. 9.  16:15 Schůzka rodičů (všichni rodiče, sraz ve 2. třídě)

Podzimní výlet - Ranč Nevada - původní termín (27. 9.) zrušen kvůli špatné předpovědi počasí

O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDETE INFORMOVÁNI

Říjen:

Dýňové tvoření s rozsvícením- 2.pol. října, srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaše dýňová strašidýlka! Můžete si už shánět pro Vaše děti dýně J O TERMÍNU BUDETE INFORMOVÁNI

4.10. plavání předškoláků (1. lekce) (3.tř + 2.tř. pouze předškoláci), 1x týdně, 1. pololetí

12.10. Kroužek předškolák - pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:30, 1x14 dní (zdarma), ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

Listopad:

3.11. Logopedická depistáž v MŠ - návštěva paní logopedky Mgr. I. Chudobové, ta provede logopedické vyšetření u dětí, které dosud NEJSOU v péči logopeda (od 4 let). Paní logopedka následně doporučí, které děti by měly navštěvovat logopedický kroužek v rámci MŠ (zdarma), (děti s menšími logopedickými obtížemi), a naopak doporučí odbornou logopedickou péči dětem (s většími logoped. problémy). Paní učitelky předají informace rodičům.

Logopedické kroužky v každé třídě: probíhají od listopadu v dopoledních hodinách (zdarma), individualizovaná práce se skupinkou dětí (artikulační cvičení, rozvoj motoriky mluvidel, říkanky, apod.)

· třída - paní uč. Mičková, kroužek: "Sluníčkový mluvídek"

· třída - paní uč. Podškubková, kroužek: "Logohrátky s Kašpárkem"

· třída - paní uč. Pavlišová, kroužek: "Povídánky s Motýlky"