Kalendář akcí

Plán akcí na školní rok 2023/2024:

Září:                                                                                          

 • 20. 9. 16:15 Schůzka rodičů (pro všechny rodiče, účast alespoň jednoho rodiče nutná, sraz ve 2. třídě)
 • 27. 9. Divadlo Rolničky v MŠ

Říjen:

 • Zahájení plavání předškoláků (1. lekce)= úterý 3. 10. 2023,  (3.tř), 1x týdně, 1. pololetí, 7:10 odjezd autobusem od MŠ.
 • 4. 10. Podzimní výlet na Smraďavku (všechny třídy, pojedeme autobusem, sraz v 7:45 v MŠ)
 • 5. 10. Kouzelník Valdini v MŠ (v dopoledních hodinách v MŠ)
 • 19. 10. Logopedická depistáž v MŠ - návštěva paní logopedky Mgr. I. Chudobové, ta provede logopedické vyšetření u dětí, které dosud NEJSOU v péči logopeda (většinou pro děti od 4 let). Paní logopedka následně doporučí, které děti by měly navštěvovat logopedický kroužek v rámci MŠ (zdarma), (děti s menšími logopedickými obtížemi), a naopak doporučí odbornou logopedickou péči dětem (s většími logoped. problémy). Paní učitelky předají informace rodičům.

Listopad: 

 • 1. 11. Dýňové odpoledne od 15:30, vyřezávání dýní s rodiči na zahradě MŠ. Více na plakátku v MŠ. 
 • 8.11. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • Zahájení logopedických kroužků v každé třídě: probíhají od listopadu v dopoledních hodinách (zdarma), individualizovaná práce se skupinkou dětí (artikulační cvičení, rozvoj motoriky mluvidel, říkanky, apod.)

               1. třída - paní uč. Čožíková, kroužek: "Sluníčkový mluvídek"
               2. třída - paní uč. Podškubková, kroužek: "Logohrátky s Kašpárkem"
               3. třída - paní uč. Pavlišová, kroužek: "Povídánky s Motýlky"

 • 22. 11. Hofmanovo divadlo v MŠ (v dopoledních hodinách v MŠ)
 • 22.11. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

Prosinec:

 • 5. 12. Mikulášská nadílka - v dopoledních hodinách v rámci tříd proběhne Mikulášská nadílka.
 • 6.12. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • Vánoční koncert ZUŠ
 • 10. 12. Staroměstský jarmark - vystoupení dětí ze 3. třídy
 • 18. 12. Ježíškova nadílka v MŠ (v dopoledních hodinách)
 • 20.12. Vánoční setkání v MŠ - setkání dětí a rodičů 3.TŘÍDY od 15:30 do 16:30 (ve 3.třídě)
 • 21.12. Vánoční setkání v MŠ - setkání dětí a rodičů 1.+2.TŘÍDY od 15:30 do 16:30 (ve 3.třídě)
 • Vánoční prázdniny začínají 23. 12. a končí 2. 1. 2024. MŠ bude opět otevřena 3. 1. 2024.

Leden

 • 3.1. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • Přednáška o školní zralosti (především pro rodiče předškoláků)
 • 17.1. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • 18. 1. Divadélko v MŠ - Králíci v klobouku
 • 31.1. Přednáška o školní zralosti - Mgr. Habartová (ze ZŠ) v 15:30 ve 3. třídě, zváni jsou všichni rodiče dětí, především doporučujeme rodičům dětí, které půjdou letos k zápisu do školy.

Únor

 • 14. 2. Kroužek Předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • 15. 2. Indiánský karneval s Jirkou Hadašem v MŠ
 • 19. 2. - 25. 2. Jarní prázdniny 
 • 28. 2. Kroužek Předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

Březen

 • 6.3. Návštěva ZŠ (předškoláci) - v dopoledních hodinách 3.třída Motýlci navštíví ZŠ Staré Město 
 • 6.3. Návštěva knihovny Staré Město (1.třída Sluníčka) - v dopoledních hodinách
 • 14.3. Velikonoční dílničky - tvoření dětí s rodiči v jednotlivých třídách
 • 15.3. divadlo BARBORKA - v rámci dopoledních činností v MŠ (9:30)
 • 21.3. Ponožkový den - v rámci celé školky na podporu dětí s Downovým syndromem
 • 26.3. Vynášení MORENY - v dopoledních hodinách se vydá celá školka k řece Moravě vyhnat zimu a přivítat jaro
 • 27.3. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

Duben

 • 4. 4. Den otevřených dveří v MŠ
 • - 15:30-17:00
 • 5. 4. Přednáška o čištění zoubků (Dental Prevention) - ZRUŠENO, náhradní termín bude upřesněn
 • 9. 4. Den otevřených dveří v MŠ
 • - 15:30-17:00
 • 10. 4. Kroužek předškolák
 • - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • 15. 4. Focení tříd, focení portrétů dětí (dopoledne na zahradě MŠ, 10:00)
 • 19. 4. Zápis dětí do 1. třídy ZŠ - Zápis probíhá dle časového harmonogramu Základní školy St. M.
 • 19. 4. divadlo ROLNIČKY dopoledne v MŠ (10:30) 
 • 30.4. Dolinečka - vystoupení souboru Dolinečka 10:00 na SKC Staré Město

Květen

 • 2.5. Zápis do MŠ Komenského 
 • 30.5. Výlet Kroměříž (sraz před školkou 7:40 hod.) - celodenní výlet všech tříd na zámek s pohádkou

Červen

 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 
 • 5. 6. Zahradní slavnost: 15:30 hod. - Slavnostní pasování předškoláků na prvňáčky panem starostou, s sebou: aktovku (pokud dítě nemá, tak batoh), 16:00 hod. - Odpolední společná akce pro děti, rodiče i ostatní členy rodiny, soutěžní stanoviště, opékání špekáčků