Kalendář akcí

Plán akcí na školní rok 2021/2022:


Únor 

7. února - 13. února - Jarní prázdniny

24. února -  Karneval (v režii MŠ)


Březen 

10. března - Pyžamový den

15. března - Přednáška o školní zralosti pro rodiče - 16:00 hod. (3.třída Motýlci)

22. března - návštěva ZŠ Komenského 3.třída předškoláci (9:50 hod.)

29. března - Vynášení MORENY - průvod od 9:00 hod. (srdečně jsou zváni i rodiče)

Duben

3. dubna - Velikonoční jarmark Staré Město - vystoupení 3.třídy Motýlci (sraz 11:50 hod.)

4. dubna - Den otevřených dveří MŠ Komenského (14:30 - 17:00 hod.)

5. dubna - Den otevřených dveří MŠ Komenského (14:30 - 17:00 hod.)

7. dubna - Velikonoční dílničky - akce se koná ve třídách s rodiči od 15:00 hod.

8. dubna - Zápis dětí do ZŠ Komenského (dle rozpisu)

14. dubna - Velikonoční prázdniny

20. dubna - Výlet do Kovosteelu ke Dni Země (8:30 hod.)

25. dubna - Den otevřených dveří MŠ Komenského (14:30 - 16:00 hod. - na zahradě)

27.dubna - Fotografování dětí - portréty (dopoledne)

29. dubna - Divadlo Rolničky (10:30 hod.)


Květen

2. května -  zápis do MŠ (8:30 - 16:30 hod.)

5. května - Vystoupení ZUŠ na Sokolovně Staré Město (dopoledne)

6. května - Výlet do Slováckého divadla - Anička a bylinkové kouzlo (odjezd od školky autobusem 9:40)

8. května - Vystoupení ke dni matek

19. května - Divadlo Šikulka (10:45) + Den matek (odpoledne - Akce pro rodiče s dětmi na zahradě)

20. května - Den sportování (dopoledne - sportovní areál Rybníček)

25. května - Koncert Dolinečka - SKC Staré Město (dopoledne)

27. května - Školní Výlet - Lanáček Otrokovice (dopoledne - autobusem)

Červen

1. června - Den dětí s Maxipsem Fíkem v MŠ