Kalendář akcí

Plán akcí na školní rok 2023/2024:

Září:                                                                                          

 • 20. 9. 16:15 Schůzka rodičů (pro všechny rodiče, účast alespoň jednoho rodiče nutná, sraz ve 2. třídě)
 • 27. 9. Divadlo Rolničky v MŠ

Říjen:

 • Zahájení plavání předškoláků (1. lekce)= úterý 3. 10. 2023,  (3.tř), 1x týdně, 1. pololetí, 7:10 odjezd autobusem od MŠ.
 • 4. 10. Podzimní výlet na Smraďavku (všechny třídy, pojedeme autobusem, sraz v 7:45 v MŠ)
 • 5. 10. Kouzelník Valdini v MŠ (v dopoledních hodinách v MŠ)
 • 19. 10. Logopedická depistáž v MŠ - návštěva paní logopedky Mgr. I. Chudobové, ta provede logopedické vyšetření u dětí, které dosud NEJSOU v péči logopeda (většinou pro děti od 4 let). Paní logopedka následně doporučí, které děti by měly navštěvovat logopedický kroužek v rámci MŠ (zdarma), (děti s menšími logopedickými obtížemi), a naopak doporučí odbornou logopedickou péči dětem (s většími logoped. problémy). Paní učitelky předají informace rodičům.

Listopad: 

 • 1. 11. Dýňové odpoledne od 15:30, vyřezávání dýní s rodiči na zahradě MŠ. Více na plakátku v MŠ. 
 • 8.11. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • Zahájení logopedických kroužků v každé třídě: probíhají od listopadu v dopoledních hodinách (zdarma), individualizovaná práce se skupinkou dětí (artikulační cvičení, rozvoj motoriky mluvidel, říkanky, apod.)

               1. třída - paní uč. Čožíková, kroužek: "Sluníčkový mluvídek"
               2. třída - paní uč. Podškubková, kroužek: "Logohrátky s Kašpárkem"
               3. třída - paní uč. Pavlišová, kroužek: "Povídánky s Motýlky"

 • 22. 11. Hofmanovo divadlo v MŠ (v dopoledních hodinách v MŠ)
 • 22.11. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

Prosinec:

 • Mikulášská nadílka, úterý 5. 12.  v dopoledních hodinách v rámci tříd proběhne Mikulášská nadílka.
 • 6.12. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • 10. 12. Staroměstský jarmark - vystoupení dětí ze 3. třídy
 • Ježíškova nadílka v MŠ

Leden

 • 3.1. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • Přednáška o školní zralosti (především pro rodiče předškoláků)
 • 17.1. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • 18. 1. Divadélko v MŠ - Králíci v klobouku
 • 31.1. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

Únor

 • Karneval MŠ
 • 7.2. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.

Březen

 • 6.3. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • 20.3. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • Den otevřených dveří
 • Ponožkový den - v rámci celé školky na podporu dětí s Downovým syndromem
 • Vynášení MORENY - v dopoledních hodinách se vydá celá školka k řece Moravě vyhnat zimu a přivítat jaro

Duben

 • 3.4. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • 17.4. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • Návštěva ZŠ - předškoláci, v dopoledních hodinách
 • Den otevřených dveří 
 • Zápis dětí do 1. třídy ZŠ - Zápis probíhá dle časového harmonogramu (více info ve 3.třídě Motýlci)
 • Focení portrétů dětí
 • Den Země - dopolední program s ekologickou tématikou na školní zahradě pro všechny třídy

Květen

 • 22.5. Kroužek předškolák - (zdarma) pro předškoláky a jejich rodiče, od 15:15 do 16:15, ve 3. třídě, paní uč. Zavřelová. Kroužek slouží jako ukázka pro rodiče, jak s dětmi pracovat a připravit je do školy.
 • Zápis do MŠ Komenského 
 • Zahradní slavnost ke dni Matek - odpolední společná akce pro děti, rodiče i ostatní členy rodiny

Červen

 • Focení tříd - společné focení jednotlivých tříd na zahradě školky, v dopoledních hodinách
 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, 16 hod. 
 • Výlet  - celodenní výlet 
 • Aktovkiáda - (3. tř.) - dopolední program pro předškoláky, slavnostní pasování předškoláků, s sebou: aktovku (pokud dítě nemá, tak batoh), pochoutky pro děti do třídy na stůl na slavnostní den (ovoce, sušenky, apod.)
 • Pasování předškoláků na prvňáčky