Předškoláček


Co by měl předškolák před nástupem do školy zvládat?

Souhrn dovedností, schopností a vědomostí, které jsou od prvňáčka na začátku školní docházky vyžadovány. 


ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Matematika je prostředkem i výrazem rozvoje myšlení a logického uvažování. Předškolní dítě by mělo zvládnout napočítat do 10, zvládnout jednoduché počty do 6, ovšem není potřeba umět číslice psát. Výhodou je však některé poznat. Dále je třeba, aby se dítě orientovalo v základních barvách a geometrických tvarech a aby umělo srovnávat předměty dle různých kritérií (velikost, barva, tvar,...).

Náměty a pracovní listy k rozvoji naleznete zde: