1. Třída Sluníčka

1. Třída Sluníčka

pro děti zpravidla od 3 let

V první třídě se zaměřujeme především na usnadňování začlenění nově příchozích dětí do MŠ, konzultujeme s rodiči individuální adaptační režim jejich dítěte. Pomáháme dětem zvládat odloučení od rodičů, podporujeme postupné osamostatnění dítěte při sebeobslužných činnostech (nácvik oblékání, svlékání, základy hygieny, stolování, základní pravidla chování ve třídě, apod.). Dětem je nabízena řada pohybových, výtvarných, hudebních a jiných činností přizpůsobených právě jejich věku. V první třídě kromě učitelek pečuje o nejmladší děti také asistentka, což značně přispívá k zajištění lepší péče a individuálního přístupu dětem, které dopomoc nejvíce potřebují. 

V první třídě působí paní učitelky:

Bc. Štěpánka Podškubková

učitelka

Bc. Anna Čožíková

učitelka

Jarmila Habáňová

asistentka

Ukázka třídy