1. Třída Sluníčka

1. Třída Sluníčka

pro děti zpravidla od 3 (2) let

V první třídě se zaměřujeme především na usnadňování začlenění nově příchozích dětí do MŠ, konzultujeme s rodiči individuální adaptační režim jejich dítěte. Pomáháme dětem zvládat odloučení od rodičů, podporujeme postupné osamostatnění dítěte při sebeobslužných činnostech (nácvik oblékání, svlékání, základy hygieny, stolování, základní pravidla chování ve třídě, apod.). Dětem je nabízena řada pohybových, výtvarných, hudebních a jiných činností přizpůsobených právě jejich věku. V první třídě kromě učitelek pečují o nejmladší děti také dvě chůvy.

V první třídě působí paní učitelky a chůvy:

Mgr. Renata Oharková

učitelka

Jarmila Habáňová

učitelka

Eva Kratochvilová


chůva

Ukázka třídy