1. Třída Sluníčka

1. Třída Sluníčka

pro děti zpravidla od 3 (2) let

V první třídě se zaměřujeme především na usnadňování začlenění nově příchozích dětí do MŠ, konzultujeme s rodiči individuální adaptační režim jejich dítěte. Pomáháme dětem zvládat odloučení od rodičů, podporujeme postupné osamostatnění dítěte při sebeobslužných činnostech (nácvik oblékání, svlékání, základy hygieny, stolování, základní pravidla chování ve třídě, apod.). Dětem je nabízena řada pohybových, výtvarných, hudebních a jiných činností přizpůsobených právě jejich věku. V první třídě kromě učitelek pečují o nejmladší děti také dvě chůvy, což značně přispívá k zajištění lepší péče a individuálního přístupu dětem, které dopomoc nejvíce potřebují. Máme také zajištěné hygienické podmínky pro vzdělávání dětí od 2 let.

V první třídě působí paní učitelky a chůvy:

Bc. Štěpánka Podškubková

učitelka

Bc. Anna Mičková

učitelka

Mgr. Petra Gajdošíková

učitelka (rodičovská dovolená)

Ester Trňáková

pedagogický asistent