Provoz MŠ

PROVOZ

Provoz MŠ Komenského je v pracovních dnech (po - pá) v době od 6:30 do 16:15 hod.

V době letních prázdnin bývá provoz MŠ uzavřen obvykle po dobu 4 týdnů. V době podzimních prázdnin, vánočních prázdnin a pololetních prázdnin bývá provoz MŠ omezen. Rodiče jsou o případném omezení provozu dostatečně dlouhou dobu předem informováni.

Příchod dětí do MŠ:

  • 6:30 - 8:15 hod.

Vyzvedávání dětí z MŠ:

  • 12:00 - 12:20 hod. (pro děti odcházející po obědě)
  • 14:30 - 16:15 hod. (odcházení dětí po odpoledním odpočinku a svačince)

Pokud rodič výjimečně a z opodstatněných důvodů potřebuje dítě přivést či vyzvednout v jinou dobu, domluví se přímo s třídní paní učitelkou (osobně nebo telefonicky).


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Rodiče jsou povinni omluvit své dítě nejpozději do 7:30 hod. osobně nebo telefonicky.

Děti lze omluvit (odhlásit stravu) na příslušný den pouze do 7:30 hod. Můžete využít omlouvání prostřednictvím sms nebo telefonicky (pevné linky ve třídách) popř. osobně.

Do 7:30 rodiče nahlásí, zda půjde dítě domů po obědě nebo po spaní. Pokud rodiče nedají do 7:30 vědět, dítě je automaticky nahlášeno na celý den.

Pokud rodiče dítě neodhlásí, je dítě započítáno pro odběr stravy na celý den. V případě nenadálé nepřítomnosti (akutní nemoc, nepředvídatelná událost) mají rodiče možnost vyzvednout si oběd po domluvě s kuchyní MŠ (pouze 1. den nepřítomnosti dítěte).

Pro omlouvání dětí využívejte sms - Tel. číslo POUZE pro SMS omlouvání

(do 7:30 hod.) 606 717 259 stejné pro všechny třídy

Do sms napište prosím jméno a příjmení dítěte a třídu, kterou dítě navštěvuje 

(1., 2., 3.,). Na toto číslo NEVOLEJTE. POUZE SMS !!!


K dotazům či omlouvání můžete také využít pevné linky ve třídách: 

1.Třída - Sluníčka: 572 541 212 (provoz 6:30 - 16:15 hod.)

2.Třída - Kašpárci: 572 541 093 (provoz 7:20 - 15:30 hod.)

3.Třída - Motýlci: 572 541 094 (provoz 7:20 - 15:30 hod.)

Kuchyně 572 541 211 (provoz od 6:30 hod.)


RANNÍ SCHÁZENÍ

Od 6:30 hod do 7:20 hod. se VŠECHNY děti scházejí v 1. třídě. Následně se děti z druhé a třetí třídy přemístí s doprovodem pedagoga do svých tříd.


PROVOZ TŘÍD

  • 1.Třída - Sluníčka: 6:30 - 16:15 hod. Ranní scházení i závěrečné rozcházení probíhá v 1. třídě.
  • 2.Třída - Kašpárci: 7:20 - 15:30 hod.
  • 3.Třída - Motýlci: 7:20 - 15:30 hod. 

Každý den po 15:30 hod. se všechny děti spojují do 1. třídy na závěrečné rozcházení (15:30 - 16:15).

REŽIM DNE

V MŠ Komenského dodržujeme následující režim dne, který je však dostatečně pružný a dle potřeby jej přizpůsobujeme aktuálním situacím, individuálním potřebám dětí apod.


PROVOZ MŠ - LETNÍ PRÁZDNINY

V měsíci červenci a srpnu je provoz MŠ omezen. MŠ bude 4 týdny uzavřena z důvodu čerpání dovolené, úklidových prací, oprav, rekonstrukcí, apod. Termín uzavření MŠ se každý rok mění (dohoda mezi mateřskými školami ve Starém Městě a zřizovatelem - město Staré Město). 

Přijetí dítěte z jiné MŠ po dobu letních prázdnin

Pro rodiče dětí z MŠ Rastislavova a KMŠ:

V měsíci červenci a srpnu lze výjimečně a v opodstatněných případech přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy stejného zřizovatele (město Staré Město) a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. K přijetí dítěte na prázdniny musí zákonný zástupce dítěte podat žádost o přijetí dítěte na dobu určitou prostřednictvím potvrzené přihlášky ředitelkou kmenové MŠ. Na přihlášce požadujeme razítko a podpis ředitelky kmenové MŠ včetně potvrzení o očkování (stačí ředitelkou MŠ). Využijte prosím náš formulář žádosti.

Pro rodiče dětí z MŠ Komenského, kteří potřebují během prázdnin umístit dítě v MŠ Rastislavova a KMŠ:

Do MŠ Rastislavova i do KMŠ rodiče přihlašují své dítě individuálně, můžete si stáhnout náš formulář z webu: (Dokumenty/přihláška na prázdniny), Vyplněnou přihlášku Vám potvrdíme razítkem v MŠ Komenského (včetně očkování) a následně si je rodiče odevzdají do příslušných MŠ, kam chtějí své dítě na prázdniny přihlásit.

Žádosti o přijetí dítěte na prázdniny se podávají do 31. 5.

Prázdninový provoz mateřských škol ve Starém Městě pro rok 2023/2024 (letní prázdniny 2024)

                               Žádost o přijetí na prázdniny