O nás


MŠ Komenského byla dostavěna v roce 1979 a předškolní vzdělávání dětí má u nás již dlouholetou tradici. Tak jako my se po celou dobu snažíme rozvíjet, učit a obohacovat děti o zážitky i poznatky, stejně tak my se učíme, rozvíjíme a dále obohacujeme právě díky dětem. MŠ Komenského navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let), nejdříve však od 2 let. Děti mladší tří let přijímáme podle volné kapacity MŠ. Škola je umístěna v horní části Starého Města, poblíž sídliště Kopánky.

Budova prošla v roce 2008 rekonstrukcí a jejím poznávacím znamením se od té doby stala fasáda s modrými motýlky - symboly naší MŠ. MŠ Komenského tedy používá neformální označení "motýlková školka". Areál mateřské školy je obklopen rozlehlou, nadstandardně vybavenou školní zahradou se vzrostlou zelení a převážně dřevěnými herními prvky pro děti různých věkových skupin. Dostatek stromů a keřů na zahradě vytváří celkový dojem přírodního prostředí, různá zákoutí, "lesíky" apod., nabízí dětem další možnosti ke hraní a zdravému pohybu venku. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, což umožňuje individuální přístup k věkovým odlišnostem. Máme vlastní školní jídelnu a díky tomu je při přípravě jídel maximálně zohledněn věk dětí i jejich případné specifické potravinové omezení.

Obě budovy MŠ jsou opatřeny bezpečnostním systémem "Safy". Rodiče dětí a osoby pověřené k vyzvedávání dítěte mají přístup do budovy pomocí biometrického otisku prstu nebo přiděleného čipu a to v časech určených pro přivádění/vyzvedávání dětí. Ostatní osoby použijí ke vstupu do budovy zvonek a vyčkají na otevření dveří personálem MŠ. 

V roce 2019 proběhla rekonstrukce interiéru MŠ - odstranění původních prosklených příček mezi třídou a hernou a vybudování nových stěn s posuvnými dveřmi, ve všech třech třídách.

Pro přivádění dětí do MŠ je určena doba:

  • 6:30 - 8:15 hod.

Pro vyzvedávání dětí z MŠ jsou určeny tyto časové úseky:

  • 12:00 - 12:20 hod. (pro děti odcházející po obědě)
  • 14:30 - 16:15 hod. (odcházení dětí po odpoledním odpočinku a svačince)