O nás


MŠ Komenského byla dostavěna v roce 1979 a předškolní vzdělávání dětí má u nás již dlouholetou tradici. Tak jako my se po celou dobu snažíme rozvíjet, učit a obohacovat děti o zážitky i poznatky, stejně tak my se učíme, rozvíjíme a dále obohacujeme právě díky dětem. MŠ Komenského navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let), nejdříve však od 2 let. Děti mladší tří let přijímáme podle volné kapacity MŠ. Škola je umístěna v horní části Starého Města, poblíž sídliště Kopánky.

Naše škola je zapojena do projektu Malé technické univerzity s názvem Polytechnické vzdělávání v MŠ, díky které jsme získali speciální pomůcky a roční školení metodiky pro polytechnickou výchovu dětí. Děti se tak velmi zábavnou formou dozví základní informace o technických oborech, např. co dělá pan projektant, kdo je to plynař, jak pracuje kartograf, apod.

Budova prošla v roce 2008 rekonstrukcí a jejím poznávacím znamením se od té doby stala fasáda s modrými motýlky - symboly naší MŠ. MŠ Komenského tedy používá neformální označení "motýlková školka". Areál mateřské školy je obklopen rozlehlou, nadstandardně vybavenou školní zahradou se vzrostlou zelení a převážně dřevěnými herními prvky pro děti různých věkových skupin. Dostatek stromů a keřů na zahradě vytváří celkový dojem přírodního prostředí, různá zákoutí, "lesíky" apod., nabízí dětem další možnosti ke hraní a zdravému pohybu venku. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, což umožňuje individuální přístup k věkovým odlišnostem. Máme vlastní školní jídelnu a díky tomu je při přípravě jídel maximálně zohledněn věk dětí i jejich případné specifické potravinové omezení.

Obě budovy MŠ jsou opatřeny bezpečnostním systémem "Safy". Rodiče dětí a osoby pověřené k vyzvedávání dítěte mají přístup do budovy pomocí biometrického otisku prstu nebo přiděleného čipu a to v časech určených pro přivádění/vyzvedávání dětí. Ostatní osoby použijí ke vstupu do budovy zvonek a vyčkají na otevření dveří personálem MŠ. 

V roce 2019 proběhla rekonstrukce interiéru MŠ - odstranění původních prosklených příček mezi třídou a hernou a vybudování nových stěn s posuvnými dveřmi, ve všech třech třídách. Třídy tak získaly svěží a modernější ráz. Posuvné dveře jsou praktické při oddělení klidové části a třídy, nebo naopak při vzdělávací činnosti, při které je žádoucí udržet pozornost dětí a oddělit je od ostatních podnětů v druhé místnosti. 

Dle aktuálních finančních možností stále pracujeme na drobných úpravách a vylepšení tříd i ostatních prostor,  plánujeme výměnu zbývajících původních nábytkových prvků, krytů radiátorů, obnovu výmalby chodeb. Průběžně pracujeme na nezbytné údržbě zahrady. Ta se v roce 2019 dočkala nově vyzděného velkého pískoviště, včetně dřevěného rámu a nově přivezeného písku. Postupně budeme usilovat o výměnu dopadových ploch pod herními prvky za praktičtější a bezpečnější gumové dlaždice. Nově máme tento povrch pod kolotočem, díky finančnímu příspěvku Nadace Synot můžeme letos pokračovat v jeho rozšíření. 

Novinkou v naší MŠ je vybudování malé relaxační místnosti Snoe Zelen, která blahodárně působí na všechny lidské smysly, zvláště ty dětské. Jsme moc rádi, že díky finanční podpoře z projektu EU se nám podařilo místnost vybavit a budeme zde moci relaxovat a rozvíjet smysly společně s dětmi. (Aktuální fotografie naleznete v naší fotogalerii zde na webových stránkách).