Dny otevřených dveří, zápis pro školní rok 2024/25

21.02.2024

MŠ Komenského pořádá pro veřejnost "Dny otevřených dveří" v měsíci dubnu. Dny otevřených dveří jsou určeny především zájemcům o přihlášení do naší mateřské školy v novém školním roce 2024/25.

Zápis do MŠ Komenského pro školní rok 2024/25 se koná ve čtvrtek 2. 5. 2024, od 8:30 do 16:30 hod.    v kanceláři ředitelky MŠ. K zápisu s sebou zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žádost o přijetí, včetně potvrzení lékaře o očkování a zdravotní způsobilosti dítěte. V případě, že počet žádostí o přijetí překročí počet volných míst, postupuje ředitelka MŠ podle předem zveřejněných kritérií. 

Dny otevřených dveří, zápis do MŠ Komenského šk. rok 2024/25 

KRITÉRIA pro přijetí do MŠ Komenského šk. rok 2024/25 

PŘIHLÁŠKA = žádost o přijetí do MŠ Komenského šk. rok 2024/25