Jak jsme přivítali jaro ?

02.04.2024

V úterý 26. března 2024 se celá Mateřská škola Komenského vydala průvodem k železničnímu mostu spojující Staré Město s Uherským Hradištěm, aby již tradičně přivítala jaro vynesením "Moreny". Tento zvyk se slaví dva týdny před Velikonocemi a jeho neodmyslitelným symbolem je vyrobená postava "Morena", "Mařena", která má představovat zimu nebo dokonce i smrtku. Školkový průvod opět doprovázeli rodinní příslušníci, kteří přišli děti na jejich cestě podpořit. Průvodem, tak jako každý rok, zněl zpěv tematických jarních písniček, tradičních říkanek, z nichž se jistě každému vybaví např. "Zimo, zimo, táhni pryč". U moravního mostu jsme se s naší Morenou náležitě rozloučili a ještě doutnající jsme ji poslali po řece Moravě až do Černého moře, jak praví lidová pověst. Celou akci trošičku komplikovalo větrné počasí, ale naštěstí jsme se nenechali odradit a chudák Morena dostála svému osudu. Děkujeme všem rodičům a dětem z MŠ Komenského, Staré Město za pomoc s vyhnáním zimy a přivítáním letošního jara.