Prázdninový provoz - červenec, srpen 2024

07.02.2024


Prázdninový provoz, červenec srpen 2024

MŠ Komenského bude uzavřena od 8. 7. 2024 do do 2. 8. 2024

podrobný rozpis viz. tabulka níže.

Přihláška na prázdniny do jiné MŠ

Rodiče mají možnost v době uzavření MŠ Komenského přihlásit dítě v odůvodněných případech do jiné MŠ v rámci Starého Města. O přihlášku na prázdniny požádejte pedagogy ve Vaší třídě, vyplněnou přihlášku odevzdejte v MŠ Komenského a následně budou přihlášky hromadně odeslány do MŠ Rastisl. nebo KMŠ. Přihláška do jiné MŠ se podává nejpozději do 31. 5. 2024.