Zvelebování vnitřních prostor MŠ

18.12.2020

Paní učitelky se společnými silami postaraly o vánoční překvapení pro děti. Byly vytvořeny dva nové hrací koutky v 1. a 2. třídě se senzorickými a grafomotorickými prvky. Dětem se dáreček velmi líbil a stal se oblíbeným prostorem pro hraní.