Zápis do 1.třídy ZŠ

08.03.2021

Dne 7. a 8. 4. 2021 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Pokud to situace dovolí, proběhne zápis s dětmi. V opačném případě se uskuteční pouze formální část zápisu (bez dětí) v určeném čase. O formě zápisu rozhodne ředitel do 31.3.2021 a oznámí to na webových stránkách školy.

Více informací a potřebnou dokumentaci naleznete na stránkách: www.zsstmesto.cz