Hurá do školky!

27.04.2021

Termín zápisu: pondělí 3. 5. 2021 - příjem žádostí od 7:30 - 16:30 hod.


Vyplněnou žádost o přijetí dítěte můžete podat ještě dodatečně nejpozději do 15. 5. 2021 do schránky MŠ Komenského.

Žádost o přijetí dítěte doručte do MŠ následujícím způsobem:

1. Osobním předáním v MŠ Komenského St. Město - 3. 5. 2021 Upřednostňujeme odevzdání vyplněné a podepsané žádosti v obálce včetně kopie očkovacího průkazu a kopie rodného listu dítěte do hnědé označené schránky umístěné na brance na plotu u vchodu do hlavní budovy - vstup pro 1. a 3. třídu (žlutá fasáda s motýlky a s nápisem Mateřská škola). Schránka bude v den zápisu neustále průběžně vybírána.

2. Poštou na adresu školy: Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, 686 03 2

3. E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!) e-mail MŠ Komenského: mskstmesto@uhedu.cz

4. Do datové schránky MŠ Komenského - ID datové schránky je: z5vks3i


ŽÁDOST KE STAŽENÍ:

Jak správně vyplnit žádost, co je nutno k žádosti doložit a další podrobné informace naleznete zde.


I když se zápis koná bez Vaší přítomnosti, nahlédněte do naší školky :-)