Zápis dětí do MŠ, 4. 5. 2020

04.04.2020

Na základě mimořádného opatření vydaného MŠMT dne 3. 4. 2020 bude probíhat zápis do MŠ Komenského pro školní rok 2020/2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

termín zápisu: 4. 5. 2020 pro příjem žádostí o přijetí a potřebných dokumentů - je stanovena doba od 7:30 - 16:30 hod.

Podání žádosti:

Žádost o přijetí dítěte je možné doručit do MŠ jedním z následujících způsobů:

  • Do datové schránky MŠ Komenského - ID datové schránky je: z5vks3i
  • E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!) e-mail MŠ Komenského: mskstmesto@uhedu.cz
  • Poštou na adresu školy: Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, 686 03
  • Osobním odevzdáním do schránky MŠ - 4. 5. 2020 - Upřednostňujeme vhození vyplněné a podepsané žádosti v obálce včetně kopie očkov. průkazu a kopie rodného listu dítěte do hnědé označené schránky umístěné na brance na plotu u vchodu do hlavní budovy MŠ KOMENSKÉHO - vstup pro 1. a 3. třídu (žlutá fasáda s motýlky a s nápisem Mateřská škola). Schránka bude v den zápisu neustále průběžně vybírána.

Nový formulář žádosti o přijetí dítěte a podrobnější informace naleznete na těchto webových stránkách v sekci PRO RODIČE - PŘIJETÍ DÍTĚTE.

Děkujeme za pochopení v této mimořádné situaci a děkujeme za zájem o naši mateřskou školu.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A DOTAZŮ KONTAKTUJE ŘEDITELKU na tel: 602 260 964 - Mgr. Kateřina Pavlišová.