ZAHRADNÍ SLAVNOST

27.06.2022

V Mateřské škole Komenského se třetí květnový čtvrtek uskutečnila zahradní slavnost pro maminky. Ve školce se tak sešli celé rodiny, aby společně oslavili Den Matek. Děti během odpoledne předvedly, co spolu se svými učitelkami pilně nacvičovaly a předaly svým maminkám dárečky, které vyráběly. V rámci slavnosti měly také děti příležitost plnit různé úkoly, za které je čekala sladká odměna. Velké poděkování patří zejména rodičům, kteří dorazili na tuto akci v hojném počtu a pomohli tak dotvořit pohádkovou atmosféru nejen svou přítomností, ale také občerstvením. Závěr této akce tradičně patří opékání špekáčků, čehož se rodiče ochotně zapojili a vše připravili. Děkujeme za velmi příjemně strávené jarní odpoledne a budeme se těšit na příští rok.

kolektiv MŠ Komenského