Úkoly (nejen) pro předškoláky

Vážení rodiče, protože jsme byli kontaktováni ze strany Vás - rodičů, že byste měli zájem o tipy a nápady pro kratičké úkoly pro děti, které teď doma mají dlouhou chvíli, nabízíme Vám zde různé úkoly pro kluky i pro holky - zejména pro ty, kteří v září půjdou do školy.  

GRAFOMOTORIKA 

Rozvíjení grafomotoriky dětí je velmi vhodné pro budoucí nácvik psaní. Nejdůležitější je správný úchop tužky (již od počátku, co dítěti dáte do ruky tužku či lžičku) - viz obrázek a plynulost pohybu - uvolněnou rukou. Děti, které správně drží tužku, budou mít menší obtíže při psaní ve škole, např. - nebude je tolik bolet ruka (jako při nesprávném úchopu), nebudou příliš tlačit na podložku a tím se zbytečně unavovat. Někdy mají děti úchop příliš křečovitý - vhodné je před i během "psacích a kreslících" úkolů si ve stoje nebo v předklonu udělat takovou malou rozcvičku pro ruce -  protřepávat volně obě ruce současně - kroužit, od zápěstí, loktů, celých paží, atd a opačně - od ramen, paží, loktů po zápěstí. Můžete si při kroužení rukou říkat nějakou veselou básničku např. tuhle O Kouzelníkovi: "Čáry, máry, čáry fuk, ať jsi holka nebo kluk, naučím tě kouzla, triky, ententýky - dva - špalíky, z kapsy tahat kapesníky".

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Úkoly pro rozvoj zrakového vnímání rozvíjí prostorovou orientaci, předčtenářské dovednosti, předmatematické dovednosti aj. (Písmena, čísla - to jsou symboly, které děti potřebují ve škole rozlišovat zrakem). Dítě může rozvíjet zrakové vnímání např. vyhledáváním a rozlišováním rozdílů na obrázku či v řadě (doporučujeme nechat děti samy vždy pojmenovat a vysvětlit, co je jinak,  tím se propojuje zrakové vnímání s myšlením i řečí). U rozvoje zrakového vnímání můžete úkoly také plnit zakrytím jednoho oka a hledáním rozdílů a totéž zopakovat u druhého. Můžete tak odhalit případnou zrakovou vadu dítěte.

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

úkoly pro rozvoj sluchového vnímání - rozvíjí předpoklady dítěte pro čtení a také je velmi doporučujeme procvičovat dětem s logopedickými obtížemi. Můžeme např. vytleskávat počet slabik, nechat dítě nahlas vyslovit slovíčko podle obrázku a určit 1. hlásku - "Co slyšíme úplně na začátku ?" můžeme výrazněji vyslovovat, aby to dítě lépe poznalo: "Ssssova, Aaaauto, Zzzebra" apod. Těžší je poznávání poslední hlásky ve slově, opět můžete výrazněji vyslovovat Autooo, Lesss, Pesss, Školaaa, apod.  


MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Plněním různých úkolů z oblasti matematických představ podpoříme budoucí matematické dovednosti dítěte. Předškolní dítě by mělo umět vyjmenovat číselnou řadu do 10, provádět jednoduché počty - větší, menší, stejně, spočítat počet prvků - do 6. Není nutné, aby umělo psát číslice, dobré je, když umí některá čísla poznat. Doporučujeme spojit např. 3 autíčka na obrázku - spočítat, spočítat 3 prsty na ruce a poskládat si třeba na zem 3 opravdová autíčka, která má dítě doma.  Procvičovat můžete i názvy geometrických tvarů - kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník. 

PROSTOROVÉ A ČASOVÉ PŘEDSTAVY A POJMY

Rozvoj prostorových a časových představ v podstatě používáme denně nevědomky díky pojmům (nahoře, dole, pod, nad, vedle, mezi, uprostřed, za, pravá a levá strana, ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, apod.) Můžete je samozřejmě také procvičit a podpořit jejich zafixování následujícími úkoly (některé se rády dětem pletou).

ŘEČ A MYŠLENÍ

Úkoly pro rozvoj řeči a myšlení nabádají děti k tomu, aby porozumněly přečtenému textu, dokázaly popsat obrázek, děj, dokázaly samy převyprávět např. pohádku, apod. S rozvojem řeči jde ruku v ruce rozvoj logického myšlení. Když dítě popisuje obrázky, děj, porozumí čtenému - rozvíjí se jeho logické myšlení, slovní zásoba i všeobecný přehled. 

Co by měl umět a zvládat předškolák ?

Zde pro inspiraci, informaci rodičů přikládáme stručný přehled toho, co by mělo umět a zvládat dítě před nástupem do školy. Najdete zde shrnuté názory a pohledy různých odborníků z oblasti pedagogiky a psychologie.  Na závěr materiálu je i doporučení, co by mělo umět 3-4 leté dítě.  Materiál jsme si "vypůjčili"od MŠ Komenského v Praze.