Nové úkoly (nejen) pro předškoláky, Jaro, zvířátka, Den Země

19.04.2020

/AKTUALIZOVÁNO/ Přidali jsme Vám ke stažení další nové úkoly a pracovní listy nejen pro předškoláky. Tentokrát i tematické: Jaro a zvířátka, Jaro a Den Země, grafomotorika 2., matematika 2., prostorové vnímání 2., sluchové vnímání a řeč 2., zrakové vnímání 2.

JARO A ZVÍŘÁTKA, JARO A DEN ZEMĚ

GRAFOMOTORIKA 

Rozvíjení grafomotoriky dětí je velmi vhodné pro budoucí nácvik psaní. Nejdůležitější je správný úchop tužky (již od počátku, co dítěti dáte do ruky tužku či lžičku) - viz obrázek a plynulost pohybu - uvolněnou rukou. Děti, které správně drží tužku, budou mít menší obtíže při psaní ve škole, např. - nebude je tolik bolet ruka (jako při nesprávném úchopu), nebudou příliš tlačit na podložku a tím se zbytečně unavovat. Někdy mají děti úchop příliš křečovitý - vhodné je před i během "psacích a kreslících" úkolů si ve stoje nebo v předklonu udělat takovou malou rozcvičku pro ruce -  protřepávat volně obě ruce současně - kroužit, od zápěstí, loktů, celých paží, atd a opačně - od ramen, paží, loktů po zápěstí. Můžete si při kroužení rukou říkat nějakou veselou básničku např. tuhle O Kouzelníkovi: "Čáry, máry, čáry fuk, ať jsi holka nebo kluk, naučím tě kouzla, triky, ententýky - dva - špalíky, z kapsy tahat kapesníky".

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Úkoly pro rozvoj zrakového vnímání rozvíjí prostorovou orientaci, předčtenářské dovednosti, předmatematické dovednosti aj. (Písmena, čísla - to jsou symboly, které děti potřebují ve škole rozlišovat zrakem). Dítě může rozvíjet zrakové vnímání např. vyhledáváním a rozlišováním rozdílů na obrázku či v řadě (doporučujeme nechat děti samy vždy pojmenovat a vysvětlit, co je jinak,  tím se propojuje zrakové vnímání s myšlením i řečí). U rozvoje zrakového vnímání můžete úkoly také plnit zakrytím jednoho oka a hledáním rozdílů a totéž zopakovat u druhého. Můžete tak odhalit případnou zrakovou vadu dítěte.

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

úkoly pro rozvoj sluchového vnímání - rozvíjí předpoklady dítěte pro čtení a také je velmi doporučujeme procvičovat dětem s logopedickými obtížemi. Můžeme např. vytleskávat počet slabik, nechat dítě nahlas vyslovit slovíčko podle obrázku a určit 1. hlásku - "Co slyšíme úplně na začátku ?" můžeme výrazněji vyslovovat, aby to dítě lépe poznalo: "Ssssova, Aaaauto, Zzzebra" apod. Těžší je poznávání poslední hlásky ve slově, opět můžete výrazněji vyslovovat Autooo, Lesss, Pesss, Školaaa, apod.  


MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Plněním různých úkolů z oblasti matematických představ podpoříme budoucí matematické dovednosti dítěte. Předškolní dítě by mělo umět vyjmenovat číselnou řadu do 10, provádět jednoduché počty - větší, menší, stejně, spočítat počet prvků - do 6. Není nutné, aby umělo psát číslice, dobré je, když umí některá čísla poznat. Doporučujeme spojit např. 3 autíčka na obrázku - spočítat, spočítat 3 prsty na ruce a poskládat si třeba na zem 3 opravdová autíčka, která má dítě doma.  Procvičovat můžete i názvy geometrických tvarů - kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník. 

PROSTOROVÉ A ČASOVÉ PŘEDSTAVY A POJMY

Rozvoj prostorových a časových představ v podstatě používáme denně nevědomky díky pojmům (nahoře, dole, pod, nad, vedle, mezi, uprostřed, za, pravá a levá strana, ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, apod.) Můžete je samozřejmě také procvičit a podpořit jejich zafixování následujícími úkoly (některé se rády dětem pletou).

ŘEČ A MYŠLENÍ

Úkoly pro rozvoj řeči a myšlení nabádají děti k tomu, aby porozumněly přečtenému textu, dokázaly popsat obrázek, děj, dokázaly samy převyprávět např. pohádku, apod. S rozvojem řeči jde ruku v ruce rozvoj logického myšlení. Když dítě popisuje obrázky, děj, porozumí čtenému - rozvíjí se jeho logické myšlení, slovní zásoba i všeobecný přehled.