Snoezelen v naší školce a modernizace tříd!

18.04.2021

V naší mateřské škole máme pro děti vytvořenou relaxační multismyslovou místnost Snoezelen. Jedná se o bezpečné, klidné a bezbariérové místo. Naším hlavním cílem je umožnit zklidnění a zrelaxování dětí. Jsme rádi, že se v této oblasti naše školka rozvíjí. Toto harmonické místo nám umožňuje více pracovat s úspěšnější adaptací nových dětí v kolektivu, v překonávání odloučení od rodičů, neklidem nebo vnitřní nepohodou dětí. Již krátkodobý pobyt v takovéto relaxační místnosti blahodárně působí na všechny lidské smysly. Pomocí multismyslového vnímání se děti uklidňují, vybijí si přebytečnou energii, jsou vytrženy "z běžného každodenního života". Prostor zahrnuje rozmanité technické vybavení, jako je např. projektor noční oblohy, zrcadla, interaktivní měnící se barevná kostka, bublinkový válec, světelné komponenty nebo rozmanité kamínky, válečky apod. K naší velké radosti se nám vybavení této místnosti podařilo zafinancovat z dotačního programu EU.

Věnujeme se také postupné modernizaci jednotlivých tříd doplňováním zajímavých hracích prvků, které přispívají k dalšímu rozvoji a edukaci dětí. V první třídě "Sluníčkové", do které přicházejí nejmladší děti, jimž pomáháme s adaptací pomocí Snoezelenu, vznikl koutek s tématikou evokující moře. Na stávající vlnité modré pozadí koutku jsou připevněny hrací senzorické manipulační prvky podporující jemnou motoriku, jako jsou např.: kormidlo s kotvou, velká pirátská loď, pod hladinou plave rybička a krokodýl, na souši pak děti najdou velkého kraba. Děti rády prozkoumávají možnosti hracích součástí. Záměrně je použit přírodní materiál - dřevo, které je svou strukturou a povrchem jedinečné a nenahraditelné.

Mateřská školka se už moc těší na další nové děti.

A nezapomeňte na zápis, který se koná v pondělí 3. 5. 2021 od 7:30 do 16:30 hod., kdy bude probíhat příjem žádostí o přijetí dítěte.

Aktuální formulář Žádosti o přijetí dítěte pro školní rok 2021/22 naleznete na webových stránkách v sekci Pro rodiče - Přijetí dítěte.

https://www.ms-komenskeho.cz/

Kolektiv MŠ


Foto: MŠ Komenského a Dominika Prášková