Slavnostní pasování předškoláčků

03.07.2021

Ve čtvrtek 24.června proběhlo ve 3.třídě MOTÝLCI pasování předškoláčků na prvňáčky. Počasí nám přálo a celá slavnost probíhala na zahradě školky. I když pasování proběhlo bez účasti rodičů, potěšila nás návštěva pana místostarosty Mgr. Martina Zábranského.

Na zahradě se sešly nejen předškoláci, ale také děti z ostatních tříd. Součástí celé slavnosti byla i aktovkiáda, kdy všichni předškoláčci ukázali ostatním dětem své krásné aktovky, které si přinesli. Následovalo samotné pasování. Každého předškoláka pan místostarosta slavnostně pasoval na prvňáčka a společně s paní ředitelkou Mgr. Boženou Borýskovou předali dětem svou první knížku pro prvňáčky a památeční medaili. Nakonec všichni předškoláčci zarecitovali básničku a zazpívali písničku, která sklidila velký potlesk. Pan místostarosta dětem popřál mnoho zdaru a vkročení správnou nohou do nové životní etapy. My se k panu místostarostovi přidáváme a také přejeme všem novým prvňáčkům ať se jim ve škole moc daří, najdou si spoustu nových kamarádů a nasbírají samé jedničky.

Tento den je pro všechny učitelky radostným a smutným zároveň, protože nás opouštějí šikovné děti, které máme moc rády a přejeme jim, aby se jim dařilo nejen ve škole, ale i v životě. Doufáme, že nás přijdou někdy navštívit a pochlubit se svým vysvědčením.

za celý kolektiv MŠ

Bc. Anna Mičková