SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

17.05.2021

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2021/2022

V souladu s ust. § 34 ods. 2. zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

2. Datum zveřejnění seznamu: 17. 5. 2021

Ve Starém Městě, dne 17. 5. 2021                                                  Mgr. Božena Borýsková

                                                                                                                            Ředitelka MŠ


Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou (osobní předání, poštou). Proti tomuto rozhodnutí se lze podat odvolání ke Krajskému úřadu ve Zlíně do 15 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Mateřské školy, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.Kompletní dokument ke stažení zde: