Promovaní inženýři

16.07.2022

Celý školní rok nás provázel výukový program Malá technická univerzita. Děti si s nadšením a zápalem pro hru zkoušely jak se staví dům, věž nebo dokonce i Karlův most. Bádaly a zkoumaly co je elektřina a odkud se bere. S nadšením poznávaly technický výkres a zkoušely podle něj postavit a vybavit dům. Hravou formou prokládanou důmyslnou metodickou výukou se mnohé naučily. Celoroční výukový program byl 17. 6. 2022 slavnostně ukončen vystoupením předškolních dětí za přítomnosti pana starosty Ing. Kamila Psotky, všech dětí a pedagogů. Děti na závěr svých "promocí" dostaly krásné diplomy a nové stavebnice, se kterými dále můžou rozvíjet získané dovednosti. Věříme, že tato zkušenost našim dětem pomůže se lépe rozhodovat a udávat směr v jejich životní profesi.

Kolektiv MŠ Komenského