Přípravný kurz pro děti - Předškoláčci

16.03.2022

ZŠ Komenského pro Vaše děti připravila: Přípravný kurz Předškoláčci je určený budoucím prvňáčkům, kteří nastoupí v září 2022 do školy ZŠ Staré Město. Celkem je pro děti připraveno 10 lekcí. Kurz bude probíhat jednou týdně od 21. března do 30. května ve školních prostorách školy. Děti budou potřebovat přezůvky a pití.

!!! Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2022 na e-adresu: ringova@zsstmesto.cz !!!

Termíny kurzu:

 • března - 30. května 2022
 • vždy v pondělí, 16:00 - 16:45 hod. (předběžně)

Cíl kurzu:

 • připravit dítě pro vstup do školy,
 • podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole,
 • seznámit děti s prostředím školy,
 • posílit sociální dovednosti a práci ve skupině,
 • nastartovat základní školní návyky a dovednosti,
 • seznámit se s některými budoucími spolužáky a prostředím školy.

Obsah kurzu:

 • nácvik základních dovedností pro snadnější adaptaci na školní prostředí,
 • rozvoj hrubé i jemné motoriky,
 • nácvik grafomotoriky,
 • rozvoj sluchového a zrakového vnímání,
 • rozvoj matematických představ,
 • rozvoj myšlení a řeči,
 • rozvoj paměti a pozornosti.