Přednáška o šk. zralosti - 6. 2., 15:30 hod.

04.02.2019

Zveme všechny rodiče (především rodiče dětí ze 3. třídy) na přednášku o školní zralosti, kterou bude mít paní Mgr. Klimešová (pedagožka 1. stupně ZŠ Staré Město). Přednáška se bude konat ve středu 6. 2. v 15:30 hod. ve 3. třídě (Motýlci) v MŠ Komenského. Dozvíte se užitečné informace týkající se zápisu dětí do základní školy, jaké oblasti zahrnuje školní zralost, informace o možnosti odkladu povinné školní docházky i odpovědi na Vaše dotazy. Jste vítáni :)