Polytechnická výchova v MŠ Komenského

15.10.2019

V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje jsme se zapojili do vzdělávání dětí v oblasti polytechnických disciplín. Tento projekt si klade za cíl co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. Základními tématy setkání jsou: stavitel města, malý architekt, malý inženýr, malý projektant, stavitel mostů, stavitel věží, malý vodohospodář, malý energetik, malý zpracovatel odpadů, malý archeolog, malý ropař, malý plynárník. Děti budou také postupně seznámeny s digitálním světem a poznají základní principy programování. Za našimi předškoláky jezdí pravidelně paní Ing. Vlasta Hermanová, která pomocí zábavných a tvůrčích her dokáže děti přirozeně vtáhnout do světa techniky. Děti se učí, jak věci kolem nás fungují díky postupnému objevování nových technických souvislostí. Radost a nadšení v průběhu lekcí je dobrým signálem jejich zájmu o svět kolem nás. Věříme, že polytechnické disciplíny mohou být u dětí jednou z možností při rozhodování o svém budoucím povolání.