Poděkování za uplynulý rok 2023

10.01.2024

Vážení rodiče a další rodinní příslušníci, s koncem roku 2023 bychom Vám chtěli upřímně poděkovat za Vaši spolupráci a hojnou účast na akcích pořádaných naší mateřskou školou v uplynulém roce. 

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat panu Podškubkovi a jeho dcerce Elišce za ztvárnění čerta a andílka při návštěvě mikulášské družiny v naší školce. Samozřejmě nesměl chybět ani Mikuláš, jehož ztvárnění se letos bravurně ujal pan Gášek z řad rodičů. Mockrát Vám děkujeme! Všem rodičům, kteří přispěli dárečky či dobrůtkami do mikulášských balíčků, patří také velké poděkování.

V letošním roce jsme také získali finanční dary, kterých si velmi vážíme a které slouží(sloužily) k dofinancování nového houpacího hnízda na školní zahradě, spolufinancování dopravy dětí na plavání, zakoupení výukových pomůcek a hraček (od Ježíška). Za finanční dary děkujeme panu Smutnému, panu Velgovi, panu Donátkovi a paní Bělaškové.

V neposlední řadě děkujeme všem, kteří nám v MŠ občas něco opraví, přivrtají, nabarví, zalepí či promažou :) ať už se jedná o rodiče (především odchycené tatínky) a nebo zaměstnance MŠ a jejich ochotné rodinné příslušníky. Děkujeme! Bez vás a vaší pomoci by to také nešlo!

Těšíme se na všechny další akce, zážitky a radostné okamžiky s dětmi a s Vámi všemi,  které nás čekají v novém roce 2024.