PODĚKOVÁNÍ MŠ KOMENSK0HO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ST. MĚSTO

27.06.2022

V polovině května jsme s našimi dětmi navštívili komentovanou prohlídku hasičské techniky Sboru dobrovolných hasičů St. Město, která se konala v areálu Rybníček. Zde čekala a vstřícně se nás ujala jednotka sboru v čele s panem Jakubem Kotačkou. Cílem našeho setkání byla ukázka vozového parku a vybavení místního hasičského sboru. Na tuto akci jsme se těšili, ovšem zážitek předčil naše očekávání. Děti si vyzkoušely hasičské uniformy a prohlédly si auta z venku i zevnitř. Dozvěděly jsme se řadu zajímavostí při skvělé hasičské atmosféře. Mnohokrát děkujeme celému týmu sboru dobrovolných hasičů za perfektně připravený výchovně vzdělávací program, který zaujal všechny děti, i ty nejmenší. Už nyní se těšíme na další setkání! Věříme, že někdo z našich dětí zatouží vykonávat toto důležité povolání. 

kolektiv MŠ Komenského