PF 2023 Ohlédnutí a poděkování :)

01.01.2023


Vážení rodiče,  jako ohlédnutí za uplynulým rokem mi dovolte malé shrnutí naší spolupráce a velké poděkování vám všem :).

V prvé řadě děkuji především dětem, které naši MŠ navštěvují a dávají naší činnosti smysl. Děkujeme jim za to, jak se s nimi nikdy nenudíme, za jejich překrásné upřímné prožívání všeho dění. Přestože se vídáme "jen v práci", věřte tomu, že nás samy formují a obohacují v našich životech i po skončení pracovní doby (kolikrát i nedobrovolně naše rodinné příslušníky :).

Hned v druhém bodě bych chtěla poděkovat všem rodičům za spolupráci, za aktivní účast na našich akcích, která byla v letošním roce hojná, což nás velmi těší. Milí rodiče, děkuji vám všem, kteří jste  přispěli drobnostmi do mikulášské nadílky (letošní balíčky se Mikulášovi opravdu povedly a děti měly jistě radost). Jsem  ráda, že návštěva Mikuláše probíhala v naší MŠ v poklidu, děti byly ubezpečeny o tom, že čert nikoho v pytli neodnese a představte si, že Mikuláš s čertem nikoho nerozbrečeli. V tomto "neděsivém" duchu budeme rádi pokračovat i v následujících letech. Letos nás navštívila Mikulášova družina ve složení: O. Kozumplík - Mikuláš, V. Zavřelová - anděl, I. Podškubka - čert). Děkujeme za jejich vzácnou návštěvu!

V neposlední řadě bych chtěla velmi poděkovat rodičům, kteří přispěli na činnost MŠ Komenského finančním darem (rodiče Kozumplíkovi, Donátkovi, Velgovi, Húskovi, Bělaškovi, Ingrovi).                        

Opravdu moc si vaší pomoci vážíme, pomáháte nám modernizovat a neustále zlepšovat prostředí MŠ Komenského k lepšímu... a to nás velmi baví :)                                                                 DĚKUJEME VÁM !

Vaše finanční dary byly použity:   částečně na dopravu do plavání předškoláků

                                                         na nové herní koberečky v 1. třídě

                                                         částečně na nová lehátka ve 3. třídě

                                                         vánoční nadílku v 1. třídě (kočárky, domeček, herní stolek...)

                                                         vánoční nadílku ve 2. třídě (stan s tunelem, domeček, cihličky...)

                                                         vánoční nadílku ve 3. třídě (vesmírná raketa, sportovní potřeby...)

Dále jsme využili finanční dotaci (od Ministerstva školství) na digitalizaci a do 3. třídy jsme nově pořídili:

                                                          interaktivní tabuli s projektorem  a s digitálním mikroskopem

                                                          interaktivní výukové programy 

Díky spolupráci s M.A.S. Staroměstsko jsme se zapojili do dotačního programu Šablony J. A. Komenského a získali jsme tak personální podporu v podobě asistentky v MŠ plně hrazené z tohoto projektu. Asistentka dopomáhá přednostně nejmladším dětem v 1. třídě (s adaptací, sebeobsluhou, apod.). 

Ještě jednou DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI a těším se, co nového nám přinese nový rok 2023 !                 

                                                                                                          Za kolektiv MŠ  Mgr. Kateřina Pavlišová