Vesmírný výtvarný projekt "Motýlků" je vystaven v Praze!

20.04.2023

MŠ Komenského byla oceněna porotou v celostátní výtvarné přehlídce a vystavuje svůj projekt v Praze ve Veletržním paláci :)

Mateřská škola Komenského, Staré Město se s třídou "Motýlků" zapojila do celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže s názvem Blízko i daleko.

Vybrali jsme si téma vesmír, výtvarné znázornění planet sluneční soustavy a dalších vesmírných těles. 

Jak to všechno začalo ? Nejprve nás pohltila práce s digitálním mikroskopem, který jsme si do třídy pořídili teprve nedávno a děti baví s ním všemožně experimentovat. Protože jsme už zjistili, že některé přírodní prvky (kameny, bobule, minerály i potraviny) po zvětšení mikroskopem vyvolají iluzi vesmírných těles. Vše jsme důkladně probádali maximálním zvětšením obrazu na interaktivní tabuli. Ponořili jsme se do tématu, dozvěděli jsme se něco o vzdáleném vesmíru a pořádně jsme se vyřádili při akčním malování ve dvojicích i větších skupinkách. A tak jsme si propojili "blízký i daleký vesmír", což je i název našeho projektu.

Přehlídku pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) pod záštitou ministra kultury. Tato přehlídka je zajímavá tím, že nemá typický charakter soutěže – není jejím posláním objevovat dětské umělce či hodnotit jednotlivé obrázky. Je zaměřena na prezentaci kolektivních výtvarných prací v podobně unikátní celostátní výstavy, sestavené z kolektivních výtvarných prací dětí a mládeže pod vedením svým pedagogů z různých typů škol (MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ a SUŠ).

Přesto, že se nevyhlašuje pořadové umístění v soutěži, je důležitou součástí přehlídky porota. Jedná se o tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních umělců, kteří každoročně s osobní garancí ocení projekty, jež originálně rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru.

Pro naše "Motýlky" je velkou ctí už jen to, že jejich dílo bude vystaveno v Praze ve Veletržním paláci. S jakýmkoliv oceněním jsme v konkurenci 135 projektů z celé ČR, převážně škol s uměleckým zaměřením, rozhodně nepočítali.

K naší obrovské radosti MŠ Komenského, Staré Město získala Čestné uznání poroty, s pozváním na vernisáž, rozborový seminář s možností prezentace našeho vesmírného projektu, čímž se spolu s Základní uměleckou školou Kostka s.r.o., Vsetín řadíme mezi dva oceněné zástupce ze Zlínského kraje.

Pokud by si někdo chtěl udělat výlet do Prahy, výstava všech 135 neuvěřitelně zajímavých o originálních projektů je zpřístupněna veřejnosti v Praze ve Veletržním paláci, ve dnech 16. 5. – 2. 6. 2023, otevřeno je denně 10 – 18 hod. (mimo pondělí). Zváni jsou všichni rodinní příslušníci zapojených dětí, školní skupiny i veřejnost, vstup na výstavu je bezplatný.

Ochutnávka všech výtvarných projektů v rámci přehlídky Blízko i daleko je dostupná také na webových stránkách: https://www.vytvarneprehlidky.cz/projekty-2023