Mikulášská nadílka

08.12.2021

V pondělí 6.12. 2021 se v naší mateřské škole Komenského ve Starém městě rozeznělo cinkání zvonečků a čertovského řetězu. Děti se na tento den velice těšily a byly ve velkém očekávání, co jim příchod Mikuláše, anděla a čerta přinese. Celou mateřskou školou se linulo napětí, někdo se na ně těšil, ale někoho doprovázely obavy, protože ne každý byl po celý rok hodný. Mimořádná atmosféra nastala, když do třídy ctihodně vkročil Mikuláš doprovázen andělem. Všechny oči ale netrpělivě vyhlížely příchod velkého čerta, který se objevil ve dveřích. V dětských očích se objevil strach, obava, nervozita a občas se i zaleskly očička, do kterých se draly slzičky. Bezpečí však děti našly v náruči svých paní učitelek a chův. Děti však nakonec sebraly všechnu odvahu, přednesly básničky, zazpívaly mikulášské písničky a byly velice statečné. Mikuláš každému řekl pár slov o tom, jak se jim ve školce daří a v čem by se mohli polepšit. Anděl na čerta po celou dobu dohlížel, aby děti moc nestrašil a nakonec si čert ani žádné děti v pytli neodnesl. Na závěr Mikuláš dětem nadělil balíčky s ovocem a sladkostmi, které nám pomohli naplnit rodiče dětí, jednota Coop a potraviny paní Hráčkové. Právě jim patří obrovské díky za velkorysé dary, které dětem vykouzlily úsměv na tváři.

Moc jsme si Mikulášskou nadílku užili, s nebeskou návštěvou jsme se rozloučili a těšíme se zase příští rok.


Poděkování rodičům

Zároveň chceme poděkovat všem rodičům dětí za veškerou spolupráci, ochotu a sponzorské dary a vše co pro nás udělali. 

Moc si vaší pomoci vážíme a přejeme Vám krásné a pokojné Vánoce a vše dobré do nového roku 2022.


Za 1.třídu darovali: Hrudňákovi, Lysoňkovi, Bělaškovi, Němcovi, Horcí.

Za 2.třídu darovali: Krušinovi, Štulírovi, Krušinovi, Tomečkovi, Bůžkovi, Hůskovi, Spath.

Za 3.třídu darovali: Bartošíkovi, Kostkovi, Hůlkovi, Friakovi. 


Kolektiv MŠ Komenského