Mimořádné opatření od 1. 11. 2021

28.10.2021

Vážení rodiče, vhledem ke zhoršující se aktuální covidové situaci dojde od 1. listopadu 2021 k zpřísnění mimořádných opatření provozu v mateřských školách. 

Co to znamená pro Vás?

  • omezení pohybu rodičů v prostorách školy
  • rodiče musí nosit v prostorách školy respirátor 
  • omezení pohybu třetích osob v prostorách školy - dítě přivádí nebo vyzvedává pouze jedna doprovodná osoba
  • omezení pohybu cizích osob v prostorách školy - nebudou pořádány akce s účastí cizích osob či pořádané jinými subjekty typu divadelní představení atd...

Co to znamená pro Vaše děti?

  • děti se netestují
  • děti respirátor v MŠ nenosí

Děkujeme, za dodržování těchto opatření a věříme, že se situace brzy zlepší.
za kolektiv MŠ
Bc. Anna Mičková