Mikuláš v MŠ

Děkujeme manželům Martinákovým za skvělou dvojici anděla a čerta a panu Horsákovi za ztvárnění Mikuláše. Děkujeme maminkám z klubu rodičů za přípravu mikulášských balíčků.