Co se dělo v MŠ, když jsme se neviděli?

13.05.2021

Paní ředitelko, jaké je řídit provoz školky během složitého pandemického období? Vaše školka má za sebou dvojí uzavření po sobě - z důvodu karantény všech zaměstnanců, z důvodu nařízení vlády, následné otevření MŠ vládou za přísných hygienických opatření a testování dětí, které se musí přizpůsobit této době...

Snažíme se s touto situací poprat, tak jako všichni ostatní v rámci možností a sil. Nejdůležitější pro nás je zachovat si nadhled nad danými událostmi. Můžu ale říct za celý kolektiv MŠ Komenského, že se nám zatím daří pružně reagovat na změny, které přicházejí.

Jak jste využili čas uzavření MŠ v době, kdy nebyly přítomny děti?

Toto období jsme se snažili efektivně využít k tomu, abychom zvládli udělat co nejvíce prací, které přímo souvisí s provozem naší MŠ a mají přímý vliv na zdraví, bezpečnost a celkovou pohodu v naší MŠ. Došlo k vyřazení opotřebovaného a nefunkčního zařízení. Vyměnila se všechna světla v kuchyni, zmodernizovala se prádelna - vyměnily se elektrospotřebiče za nové, úspornější. Po dohodě s Charitou jsme poskytli vyřazené lůžkoviny Domu pokojného stáří v Boršicích, vyřazené látky jsme darovali útulku pro psy v Kroměříži. Zrenovovali jsme celou spojovací chodbu, kde proběhla výmalba stěn, radiátorů, dveří, skříní, křesel. Chodba tím poskytla nové zázemí pro personál MŠ, kde vznikl nový prostor pro porady, přípravu na činnost s dětmi a studium odborné literatury. Mým záměrem je, aby tady vládla přátelská atmosféra.

Je vidět, že Vám hodně záleží na kvalitním prostředí nejen pro děti, ale také pro zaměstnance. Jaké další plány máte s tímto prostorem, který získal novou tvář?

Ano, záleží mi na tom, to máte pravdu. Přála bych si, aby chodba sloužila jako spojovací prvek pedagogického sboru s rodiči a veřejností. Mé budoucí vize se ubírají k představě o veřejných akcích, přednáškách, setkávání při promítání, Noc s Andersenem, sobotní dopolední piknik v trávě, aj. Zapojili jsme se do zajímavých projektů jako je Malá technická univerzita, Batůžkový projekt a Celé Česko čte dětem. Rádi bychom rodičům tyto projekty, na kterých pracujeme více přiblížili.

Tady jste mi nahrála na další otázku. Co z akcí plánujete do konce tohoto školního roku? Dovolí-li to samozřejmě situace...

Zatím nám současná situace umožnila přiblížit se rodičům a dětem prostřednictvím našich internetových stránek, na které uveřejňujeme aktuality, materiály pro distanční výuku dětí nebo informujeme o akcích. Píšeme články do novin, ve kterých chceme ukázat nové věci a aktuální dění v naší školce. Pojali jsme za své: "Když vy nemůžete za námi, my můžeme za vámi" a tak jsme dali vzniknout krátkému videu, které s popisky prezentuje jednotlivé třídy, zahradu, kuchyň a Snoezelen.

Věřím, pokud nám to epidemiologická situace umožní, ráda bych se svým kolektivem zrealizovala na zahradě naší MŠ workshop pro rodiče, který se bude týkat právě našich tří projektů, které jsem již zmiňovala. Cílem workshopu je seznámit zúčastněné jedinečností a hodnotou těchto projektů pro naše děti. Chceme vzdělávat naše děti ve všech oblastech, jak v technických a ručních dovednostech, tak k etickým hodnotám a vidění světa z mnoha úhlů pohledu. Lekci z Malé technické univerzity - téma Malý zpracovatel odpadů jsme letos načasovali na týden, ve kterém jsme si připomínali Den Země. Cítíme u dětí, že tyto nové informace a věci je velmi zajímají, jejich mysl je otevřená a vnímavá.

Je něco, co byste vzkázala rodičům, kteří uvažují o "Motýlkové školce" Komenského pro své nejmenší - vaše budoucí prvňáčky?

Jsme školka, která se snaží jít neustále dopředu a rozvíjí se a vyvíjí se, tak jak se vyvíjíme my všichni, dáváme prostor novým myšlenkám a řešením, propojujeme a stmelujeme celek. Máme krásnou zahradu, kterou plně využíváme, jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách. Jsme rádi, že můžeme nabízet dětem kvalitní čerstvou stravu uvařenou přímo v naší kuchyni. Každá naše třída je vytvořena s citem pro potřeby dětí v daném věku. Bude mě velmi těšit, když se podíváte na naše nové video na stránkách www.ms-komenskeho.cz.

A také bych nechtěla opomenout rodiče dětí, kteří již naši MŠ navštěvují. Patří jim velké díky za skvělou spolupráci s celým kolektivem MŠ. V tomto nelehkém roce jsme se snažili, aby byla spokojenost na všech stranách a myslím, že se nám to podařilo velmi dobře zvládnout.