Jak probíhala zahradní slavnost ?

15.06.2023

Květnové srážky zapříčinily dvojité odložení každoroční akce ke Dni matek, která se vede ve slavnostním duchu na školní zahradě Mateřské školy Komenského. Tentokrát se akce konala na den dětí 1.6. 2023. A aby děti byly správně naladěny na nastávající výlet do Zoo, byla stanoviště se zábavnými úkoly sladěna k tématu zvířat. Děti společně s maminkami plnily úkoly (Skákání v pytli mezi mrkvičkami, lovení rybek, opičí průlezka se sbíráním banánů a další) za které dostávaly razítka do kartičky. Nakonec čekala na účastníky odměna ve formě nanuku. Rodiče mohli zhlédnout vystoupení jednotlivých tříd dětí, která se dětem moc povedla. Maminky si následně odnesly i dárečky od dětí ke dni matek. Tak jako každý rok, i letos se akce zakončila opékáním špekáčků a různých dobrot u ohně společně s kytarou a zpěvem. Za celý kolektiv MŠ Komenského děkujeme všem rodičům, kteří se opět ukázali v tom nejlepším světle nejen přinesením občerstvením a zajištěním dřeva k ohni, ale i aktivním přístupem k celé akci. Mnohokrát všem děkujeme za další skvěle vydařenou společnou akci.