Jak jsme oslavili Den Země...

26.04.2021

Společnými silami, jsem 22. dubna 2021 oslavili Den Země a vyzdobili naši zahradu krásnými květinami všeho druhu. Děti i kolektiv školky se velmi aktivně podíleli na tom, aby tento den byl výjimečný, zábavný a také poučný. 

Obrovské DÍKY patří i všem ostatním dětem a také rodičům, kteří i když se neúčastní nyní prezenční výuky, přinesli své kytičky a přispěli tak k úžasně rozkvetlým záhonům. DĚKUJEME!

Co už víme o Dni Země?

Víme, že nám nemůže být lhostejné, jakým způsobem se chováme k prostředí, ve kterém žijeme. Naše chování a jednání může vše okolo nás ovlivnit. Proto jsme si s dětmi zopakovali, kam který odpad patří. Udělali jsme si pořádek nejen v odpadcích, ale také v tom, jakou barvu má který kontejner. Děti si sami vyzkoušeli třídění, protože na naší zahradě se roztrhl pytel s odpadky a vítr nám je rozfoukal na všechny strany. Nejdříve jsme museli odpadky sesbírat, roztřídit a následně jsme je společně odnesli k patřičným kontejnerům. 

Třídění odpadu není ale vše, co si děti osvojili. Důležité je také znát, jaký význam pro nás příroda a naše okolí má. Proč je pro nás důležitá voda, vzduch i půda, ze které rostou rostliny, stromy a keře. Jaké zvířátka nás obklopují a jakou hrají v našem světě roli. Někteří tvorové jsou pro nás a hlavně pro naši přírodu velmi užiteční a i ten nejmenší živočich je pro nás důležitý.

Jedním z těch nejmenších tvorů, který k nám do školky zavítal, byl mravenec. Děti si zahrály na Ferdu Mravence pomocí básničky Polámal se Mraveneček. Děti si připravily kulisy, hudební doprovod a sehrály krátké divadýlko. Nakonec děti pracovaly na tematických pracovních listech a mohly si vymalovat postavu Ferdy Mravence.

Děti si celý tento tematický celek moc užily a už se těšíme na další rok, až se zase pustíme do oslav Dne Země.