Informace k zahájení školního roku

23.08.2021
Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste se seznámili s doporučením ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022: 

  • nutnost aktualizovat kontakty - telefonní čísla, emailové adresy, apod... 
  • omezení pohybu rodičů v prostorách školy - nezdržujte se v prostorách MŠ déle než je nutné a vždy pouze jedna doprovodná osoba!
  • dbejte, aby do MŠ neměly přístup infekčně nemocné osoby - nemocní musí zůstat doma
  • v MŠ bude zajištěn pravidelný úklid a desinfekce prostor
  • zvýšený důraz na podmínky pro osobní hygienu 
  • omezení pohybu cizích osob v prostorách školy - nebudou se pořádat akce s účastí cizích osob či pořádané jinými subjekty typu divadelní představení atd....

TESTOVÁNÍ A RESPIRÁTORY 

  • děti se NETESTUJÍ a netestují se ani zaměstnanci MŠ
  • respirátory děti NENOSÍ a nemusejí ho nosit ani pedagogičtí pracovníci
  • rodiče či doprovodná osoba respirátor nosit MUSÍ !!!

Více informací naleznete v přiloženém souboru nebo na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR.