Den dětí v naší školce!

22.06.2021

První červnový týden v naší školce jsme věnovali oslavám Dne dětí. Součástí programu oslav se stala myšlenka v duchu "děti dětem", která směřovala k rozvoji solidárního cítění, empatie a sounáležitosti s chudými dětmi. Prostřednictvím mezinárodní charitativní organizace Mary´s Meals, která se soustřeďuje na poskytování jídla dětem ve školách v nejchudších částech zemí světa, jsme se zaměřili na podpůrný program tohoto hnutí, kterým je Batůžkový projekt. Ten je zaměřen na přípravu batůžků či aktovek a plnění školními a hygienickými potřebami, které dále putují do afrického státu Malawi. 

V průběhu celého týdne se prostřednictvím interaktivního programu všechny naše děti dozvěděly o důležitosti a významu darování školních batůžků pro chudé děti. Aktovky plné školních potřeb umožňují dětem potřebné vzdělávání. Pro mnohé chudé děti jsou jediným dárkem, který kdy v životě obdrží. Naše děti si odnesly cennou zkušenost, že darováním někomu pomáhají a že jim pomoc druhým přináší radost. Díky ochotě rodičů a zaměstnanců se nám podařilo nashromáždit již několik batůžků a aktovek a dalších školních pomůcek. 

Děkujeme všem za podporu tohoto projektu, který je v naší mateřské škole velmi úspěšný! 

V akci budeme i nadále pokračovat. V následujících dnech budeme spolu s dětmi kompletovat další aktovky. Pokud Vás Batůžkový projekt zaujal, můžete se připojit. Iniciativa je vhodná jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny přátel, školy, družiny, zájmové skupiny či společenství. 

Více informací o Batůžkovém projektu naleznete přímo na: https://www.batuzkovyprojekt.cz/

Za MŠ Petra Foltýnková

Koordinátorka Mary´s Meals ČR


Pro rodiče: VÍCE FOTOGRAFIÍ NALEZNETE VE FOTOALBECH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD!