Celé Česko čte dětem - MŠ Komenského se zapojila do celostátního projektu

25.02.2020

"LÁSKA KE KNIZE BY MĚLA BÝT ROZVÍJENA JIŽ OD RANÉHO DĚTSTVÍ, A TO PRAVIDELNÝM HLASITÝM PŘEDČÍTÁNÍM."

Naše školka se rozhodla zapojit do projektu "Celé Česko čte dětem" z velmi prostých důvodů. Pravidelné předčítání dětem je totiž v dnešní době důležitější než kdy dříve.

Čtení děti chrání před závislostí na televizi, počítačích či telefonech. Je to nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení a zlepšovat jejich soustředěnost. Důležité jsou také prokazatelné změny v chování dětí, kterým se denně čte: zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení a sociálních kompetencí, zájem o spolupráci, větší úcta k rodičům, učitelům a přátelštější atmosféra ve třídě.

Kampaň Celé Česko čte dětem je adresována především rodičům. Řada rodičů však nemá motivaci dětem číst a část z nich se mylně domnívá, že se dítě může naučit jazyk z televize nebo internetu. A tento projekt se snaží přesvědčovat rodiče a veřejnost o tom, že je důležité, aby si s dětmi co nejčastěji povídali, aby se zapojili do jejich výchovy a četli jim doma. Naše mateřská škola domácí čtení doplňuje a vynasnaží se v organizování projektů, které budou propagovat čtení dětem.

Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Více informací o projektu najdete na www.celeceskoctedetem.cz

Tak pojďme dětem číst společně!