Poděkování za dezinfekční prostředky

09.06.2020

MŠ Komenského velmi děkuje paní Unzeitigové za velký a nákladný balík dezinfekčních mýdel, sprejů, dezinfekce podlah, povrchů a jednorázových rukavic, věnovaný naší mateřské škole.

Dále děkujeme všem rodičům, kteří také přinesli, nebo stále nosí obdobné prostředky, jsme Vám za to opravdu moc vděční a pomáháte nám šetřit rozpočet MŠ, který teď nečekané výdaje spojené se zavedením přísnějších hygienických opatření citelně ovlivnily.  

V neposlední řadě děkujeme těm rodičům ze 3. třídy, kteří ponechali zbývající částku z kulturního fondu za jejich dítě (odcházející do školy) jako sponzorský dar, který bude využit také na tyto prostředky, kterých je velká spotřeba. M O C  V Á M  V Š E M   D Ě K U J E M E !