Změna zápisu do 1. třídy ZŠ

Zápis do prvních tříd - ZŠ Staré Město

Zápis do prvních tříd 3. 4. 2020 se ruší. Podávání žádostní o přijetí / odkladu bude probíhat od 21.4.2020 do 23.4.2020 následujícím způsobem:

  • 1. do datové schránky školy: e3fmspe
  • 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): hatlakova@zsstmesto.cz
  • 3. poštou: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Komenského 1720, Staré Město 68603
  • 4. osobní podání: ve dnech - úterý 21.4.2020 od 8:00 hod. - 12:00 hod., středa 22.4.2020 od 8:00 hod. - 12:00 hod. a čtvrtek 23.4.2020 od 12:00 - 15:00 hod.

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat:

  • 1) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), které dodají nejpozději 31.5. 2020 - termín může být posunut dle aktuálního provozu PPP
  • 2) Doporučení odborného lékaře

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.
Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, mohou si jej vyzvednout v ZŠ nebo jej najdou na adrese www.zsstmesto.cz - jako přílohu článku Zápis do 1. tříd.
Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku bude zveřejněno na webových stránkách školy a vstupních dveří školní budovy č. 1000 do 30.4.2020.

Mgr. Jan Zábranský
ředitel školy