PROVOZ MŠ

09.04.2021

V příloze nabízíme podrobné instrukce a informace, jak bude probíhat provoz v naší MŠ.

Dále nabízíme instruktáž, jak má probíhat testování dítěte.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci. Věřím, že společnými silami vše zvládneme!

Mgr. Božena Borýsková, ředitelka MŠ