Oznámení rodičům - OBNOVENÍ PROVOZU, čestné prohlášení

Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Obnovení provozu Mateřské školy Komenského 1721 a opatření z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2


Vážení rodiče, Mateřská škola Komenského 1721, Staré Město, oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem - město Staré Město, obnoví svůj provoz od pondělí 25. 5. 2020.


Mateřská škola bude v provozu za přísných hygienických podmínek dle pokynu MŠMT. MŠ Komenského má tato zpřísnění hygienických pravidel upravena dle vlastních podmínek ve dvou závazných dokumentech.


· ŽÁDÁME RODIČE O PEČLIVÉ PŘEČTENÍ A DORŽOVÁNÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ:

· Obnovení provozu - oznámení rodičům

· Mimořádný provozní řád v období od 25. 5. do 31. 8. 2020


PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žádáme vás, abyste nás informovali o nástupu (či nenastoupení) Vašeho dítěte do MŠ      e-mailem na mskstmesto@uhedu.cz nebo na tel. 602 260 964 formou sms a to nejpozději do středy 20. května 2020. Do MŠ mohou být přijaty pouze předem přihlášené děti.


V den nástupu Vašeho dítěte si prosím přineste s sebou vytištěné a vyplněné čestné prohlášení (formulář "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ" MŠ Komenského je ke stažení níže zde na webu).bez čestného prohlášení nemůže být vaše dítě do mš přijato. Děkujeme za pochopení. 

Přineste dítěti na každý den podepsanou láhev s pitím (na pití na zahradu a mimo svačinky a oběd - v tuto dobu zajišťuje pitný režim MŠ). Láhev každý den odnášejte s sebou domů, z hygienických důvodů nesmí zůstávat v MŠ. 

Pokud Vaše dítě nepřihlásíte a neupřesníte termín nástupu, budeme předpokládat, že nemáte zájem o docházku do mateřské školy v květnu, červnu a o prázdninách 2020 a s Vaším dítětem nebudeme v této době počítat.

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání (§27 odst. 5 a §19 odst. 9 ŠZ) v souvislosti s obavami z nemoci Covid-19. Zákonný zástupce může ředitelku školy požádat o prominutí úhrady - žádost bude umístěna na webu MŠ Komenského. Platí pro děti, které již do konce školního roku z důvodu ochrany zdraví do MŠ nenastoupí.


Další organizační záležitosti

Do konce školního roku jsou bohužel zrušeny veškeré akce, výlety, kroužky i plavání. Peníze za plavání se rodičům budou vracet, budete informování o možnosti vrácení částky z kult. fondu (děti odcházející do školy) či převedení částky na příští školní rok u ostatních dětí.

Prázdninový provoz bude fungovat podle předem stanovené doby otevření a uzavření MŠ - zůstává beze změny. Bohužel není možné po dobu uzavření mateřské školy umístit dítě do jiné mateřské školy v rámci Starého Města, jak tomu bylo předchozí roky. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za respektování všech pravidel a věříme, že společnými silami eliminujeme možnost další nákazy a co nejdříve doufáme ve zlepšení situace. Mgr. Kateřina Pavlišová


     ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k vytištění ZDE:

                                         ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ - ŠKOLNÉ  zde: