Ocenění pedagogů MŠ Komenského

29.04.2024

U příležitosti Dne učitelů, který se každoročně slaví na počest narození nejvýznamnějšího českého učitele J. A. Komenského, byly naším zřizovatelem, městem Staré Město, oceněny dvě paní učitelky z MŠ Komenského a to paní učitelka Jana Kmeťová a paní učitelka Ivana Zavřelová.

Pan starosta Mgr. Martin Zábranský dne 27. 3. 2024 v obřadní síni Městského úřadu kromě upřímného poděkování za letitou poctivou práci  předal oceněným paním učitelkám nádhernou kytici a pamětní list, včetně medaile s podobiznou právě J. A. Komenského. 

Z ocenění má radost celý náš kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků, který tímto jmenovaným dámám vzdává hold za všechny ty roky, které s dětmi ve zdraví prožily :). 

Jste nám inspirací v mnoha oblastech, jsme hrdé, že jste stálicemi právě našeho pracovního kolektivu MŠ Komenského, Staré Město!