ČÁSTEČNÝ NÁVRAT DO MŠ

07.04.2021

Vážení rodiče,

vláda ČR 6. dubna schválila částečný návrat dětí do MŠ a to s předpokládaným datem pondělí 12.dubna (zatím ještě nevíme, zda to bude platit i pro Zlínský kraj). Je tedy možné, že naše školka bude otevřena k jinému datu (o aktuálních informacích Vás budeme obratem informovat).

Návrat do školky (tedy prezenční výuka) se bude prioritně týkat dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Tyto děti budou rozděleny do dvou skupin (skupina max. 15 dětí), jak jsme Vás již informovali v předchozím příspěvku. 

Děti, které se budou účastnit prezenční výuky budou 2x týdně testovány prostřednictvím neinvazivního antigenního testu ihned po příchodu do školky. Testy budou probíhat nejspíše každé pondělí a čtvrtek. Pokud dítě nebude přítomno v den testování, testování proběhne v den jeho příchodu.

Ve vnitřních prostorách MŠ děti nebudou muset nosit respirátor ani roušku.

Děti, které zůstanou doma, tedy na distanční výuce, budou mít nadále k dispozici pracovní materiály na těchto webových stránkách, sekce DISTANČNÍ VÝUKA.

Pro bližší informace, které děti se mohou vrátit do MŠ a za jakých podmínek nemusí být dítě testováno, se obraťte na webové stránky https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/.

Přejeme Vám pevné zdraví a sílu, že vše společně zvládneme!

ředitelka MŠ, Mgr. Božena Borýsková