Aktualizace mimořádného řádu, prázdninový provoz - umístění dítěte do(z) jiné MŠ

10.06.2020

Vážení rodiče,

 od zítřejšího dne 11. 6. 2020 bude probíhat ranní scházení (do 7:20 hod.) a odpolední rozcházení (od 15:40 hod.) v 1. třídě, jak tomu běžně bylo dříve. Dovoluje to informace k uvolňování opatření na stránkách MŠMT.

Prázdninový provoz 

Rodiče, kteří z opodstatněných důvodů (zaměstnanost obou rodičů) nutně potřebují umístit dítě v době uzavření MŠ Komenského do jiné mateřské školy v rámci Starého Města, mohou této možnosti využít, jako tomu bylo v minulých letech. Kontaktujte prosím ředitelku MŠ Komenského pro vydání formuláře, který vyplněný a potvrzený odevzdáte do "hostitelské" mateřské školy.

Zájemci z jiných mateřských škol v rámci Starého Města, kteří mají zájem o umístění dítěte do naší mateřské školy, kontaktují nejprve ředitelku své kmenové MŠ pro vydání formuláře a vyplněný formulář Žádost o přijetí na dobu určitou - na prázdniny přinesou do MŠ Komenského (mohou jej vhodit do schránky). Následně bude zákonný zástupce kontaktován ze strany MŠ a budou mu sděleny informace k prázdninovému provozu.